Produkty

Grupa pompowa ESBE GRA100

Dodano 18.09.2014

Nowość w ofercie ESBE, grupa pompowa GRA100 z progresywnym zaworem mieszającym i siłownikiem, wyposażona jest w zawory odcinające z termometrami oraz pompę firmy Wilo Yonos PARA RS25/6 RKA M. Zastosowana pompa daje możliwość pracy ze stałym lub zmiennym ciśnieniem oraz posiada funkcję odpowietrzania.

GRA100 posiada izolację termiczną elementów hydraulicznych, którą podzielono na sekcje. Oznacza to, że elementy elektryczne znajdują się poza izolacją oraz istnieje możliwość zdjęcia tylko części izolacji i uzyskania tym samym dostępu do najważniejszych elementów hydraulicznych grupy. GRA100 wyposażono również w siłownik elektryczny serii ARA600, typ ARA661. Jest to siłownik 3-punktowy o sygnale sterującym 230VAC oraz czasie obrotu o kąt 90 stopni równy 120 s. Taka konfiguracja grupy pompowej pozwala na podłączenie jej do większości automatyki dostępnej na rynku. Sercem grupy pompowej GRA100 jest trójdrogowy, obrotowy zawór mieszający serii VRG430 o progresywnej charakterystyce.

 

 

 

Rysunek 1.

Analizując rysunek nr 1, dla przepływu 1 m3/h możemy odczytać stopień otwarcia zaworu o kvs = 4 (druga czerwona linia liczona od dołu wykresu), który wynosi ok. 22%. Dla tego samego przepływu stopień otwarcia zaworu VRG430 wynosi ok. 40% (zawór posiada kvs = 8). Odczytując tym razem wartość przepływu dla 20% otwarcia tych dwóch zaworów, otrzymujemy następujące wielkości: dla zaworu VRG430 jest to ok. 0,3 m3/h, a dla zaworu VRG130 o kvs = 4 jest to 0,8 m3/h. Co oznacza więc charakterystyka progresywna w praktyce? Zawór z charakterystyką progresywną działa płynniej, a co za tym idzie jego dokładność regulacji jest wyższa w stosunku do standardowych zaworów (uniknięcie wahadłowej pracy zaworu). Zawór progresywny znacznie trudniej przewymiarować, a więc nawet jeśli zastosujemy zbyt duży zawór, jakość jego pracy będzie mimo wszystko wyższa w stosunku do innych zaworów obrotowych. Podsumowując, zawory progresywne VRG430 to wysoka precyzja regulacji oraz niskie ryzyko przewymiarowania.

Zastosowanie zaworu progresywnego VRG430 w grupie pompowej GRA100 wyróżnia ją spośród innych produktów tego typu dostępnych na rynku. Dzięki unikalnej charakterystyce zaworu obrotowego grupa pompowa GRA100 może z powodzeniem pracować w instalacjach do mocy grzewczej równej 60kW (V = 2,6m3/h, Δt = 20K, Δpinst. = 15kPa), zachowując wysoką precyzję regulacji temperatury czynnika grzewczego.

Krzysztof Kamycki

www.esbe.pl