Produkty

Grzejnik grzejnikowi nierówny – GRZEJNIKI REGULUS

Dodano 04.04.2019

Dwie podstawowe cechy różniące grzejniki pomiędzy sobą to ich powierzchnia czynna oraz masa. Przy tej samej mocy grzewczej, powierzchnia czynna spirali elektrycznej liczona jest w milimetrach kwadratowych, natomiast grzejnika podłogowego w metrach kwadratowych, masa spirali elektrycznej to wielkości podawane w gramach, natomiast masa grzejnika podłogowego to nawet 300 kg/m2… Grzejnik elektryczny pracuje z maksymalną mocą niemal natychmiast, natomiast uruchomienie grzejnika podłogowego wymaga ogromnego wkładu energii i wiele godzin oczekiwania na efekt grzewczy. Wielkość powierzchni wymiany grzejnika warunkuje konieczną temperaturę jego pracy, natomiast masa grzejnika warunkuje czas dostępu do pożądanej ilości ciepła, możliwość sterowania procesem grzania z jego zastopowaniem włącznie, grzanie precyzyjne i maksymalnie efektywne.

 

PODZIAŁ GRZEJNIKÓW

Obecny błędny podział grzejników wodnych ściennych dzieli je na trzy grupy: grzejniki płytowe (panelowe), grzejniki żeberkowe (żeliwne, aluminiowe) i grzejniki konwektorowe.  Podział  ten jest błędny, gdyż miesza dwie cechy produktów - ich  budowę ze sposobem działania.  Konwektory to grzejniki oddające ciepło przez konwekcję. W określeniu tym nie ma informacji o sposobie ich budowy. Prawidłowa nazwa trzeciej grupy grzejników powinna brzmieć: grzejniki lamelkowe lub rurowo-lamelkowe.

Konwektory to grzejniki, których układ grzejny (wymiennik wodny lub spirala elektryczna) umieszczony jest w ich wnętrzu bez styczności z ich obudową. Powierzchnia zewnętrzna konwektora jest chłodna, zatem nie występuje w nim ogrzewanie w drodze promieniowania.

 

GRZEJNIKI  REGULUS®-SYSTEM

Grzejniki te swój układ wodny zbudowany mają  rurek miedzianych, natomiast układ oddawania ciepła z lamelek aluminiowych. Regulusy są przez niektórych nazywane błędnie „konwektorami”. Są grzejnikami wodnymi o mieszanym sposobie oddawania ciepła – w drodze konwekcji oraz promieniowania czyli identycznym jaki cechuje grzejniki panelowe. Regulusy są znacznie dynamiczniejsze i lepiej sterowalne od innych grzejników wodnych, gdyż ich mała masa całkowita oznacza małą bezwładność cieplną.

Ich powierzchnia czołowa, promieniująca ciepłem na pomieszczenie, jest mocno pofalowana, a przez to znacznie większa niż powierzchnia niemal płaskich grzejników płytowych i żeberek.

Powielane przez lata opowieści o niekorzystnym rozkładzie temperatur przy ogrzewaniu grzejnikowym, przy obecnych technologiach i standardach obowiązujących w budownictwie, są całkowicie nieaktualne.

W ciepłym domu ogrzewanym niskotemperaturowo grzejnikami ściennymi, takimi jak grzejniki REGULUS®-system, różnica temperatur pomiędzy posadzką a sufitem jest minimalna i wynosi ułamki stopnia Celsjusza. Dodać należy iż w ciepłym domu temperatura wnętrz jest stabilna a grzejniki grzeją tylko chwilami.

 

OPTYMALNE, TANIE OGRZEWANIE

Bezwładność cieplna ma podstawowe znaczenie dla dynamiki grzania, dla precyzyjnej, gwarantującej optymalny komfort cieplny dystrybucji wytworzonego ciepła, dla możliwości realizacji różnych strategii grzania czyli indywidualnego wyboru czasu i długości grzania oraz przerw w ogrzewaniu.
Jak porównać efektywność grzewczą grzejników ściennych i podłogowych? 1 m2 powierzchni każdego grzejnika przy dT wynoszącej 1oC posiada moc grzewczą około 10W. Oznacza to, że w przybliżeniu taką samą moc grzewczą posiada 5 m2 grzejącej posadzki z dT 1oC jak 1 m2 grzejnika REGULUS®-system z dT 5oC.                                 

Przy coraz mniejszych potrzebach grzewczych współczesnych domów, dystrybuowanie niezbędnej mocy grzewczej z niskotemperaturowych źródeł ciepła takich jak pompy ciepła, poprzez grzejniki ścienne takie jak regulusy, czyli grzejniki o relatywnie większej od innych powierzchni wymiany ciepła z otoczeniem, nie sprawia żadnej trudności.  Coraz mniejsze potrzeby grzewcze oznaczają potrzebę posiadania coraz mniejszych grzejników. Grzejniki mogą być umieszczone w pomieszczeniu w dowolnym miejscu.

 

Jeśli zarówno produkcja ciepła, jak jego ewentualne magazynowanie a ponadto jego dystrybucja przez grzejniki, odbywać się będą w sposób optymalny, wówczas możemy stwierdzić, że osiągnęliśmy cel jakim jest maksymalne poszanowanie energii. Optymalnie grzejąc, osiągniemy maksymalny komfort cieplny za najniższą cenę. I o to chodzi!

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

ZESPÓŁ REGULUS-system