Produkty

GRZEJNIKI REGULUS® – DYNAMICZNY SYSTEM GRZEJNIKOWY

Dodano 15.03.2019

GRZEJNIKI REGULUS®-SYSTEM TO NIE SĄ KONWEKTORY!!!

Konwektory to grzejniki, w których układ grzejny umieszczony jest w ich wnętrzu, nie stykając się z obudową. Konwektor może być wodny lub elektryczny. Powierzchnia zewnętrzna konwektora jest chłodna. Konwektor grzeje wyłącznie przez konwekcję.

Klasyczny podział obowiązujący w świecie grzejników dzieli je na trzy grupy: grzejniki płytowe (panelowe) z wszelkimi ich modyfikacjami, grzejniki żeberkowe – żeliwne i aluminiowe oraz grzejniki konwektorowe w mylącym skrócie zwane „konwektorami”.

Podział byłby utworzony prawidłowo, gdyby opisywał jedną tylko cechę: np. typ budowy grzejników. Tymczasem w podział ten wmieszał się element tyczący sposobu działania grzejników -„grzejniki konwektorowe” – czyli grzejniki oddające ciepło przez konwekcję oraz pozostałe grzejniki, grzejące w sposób mieszany – przez promieniowanie oraz przez konwekcję. Nastąpiło pomieszanie dwóch cech: budowy i funkcji. Regulusy nie mieszczą się w tej nomenklaturze. To czwarty rodzaj grzejników budową zbliżonych do konwektorów, natomiast charakterystyką pracy do pozostałych typów grzejników.

 

Grzejniki REGULUS®-system grzeją w drodze promieniowania z ich rozbudowanej powierzchni oraz w drodze konwekcji.

Współczesne instalacje c.o. stanowią systemy coraz bardziej złożone i rozbudowane. Wymagają one wyrafinowanej elektroniki, są coraz precyzyjniejsze i coraz bardziej szanujące wytworzoną energię. Po to, aby dobrze zaplanować instalację c.o, skonfigurowaną pod potrzeby konkretnego inwestora, należy oddzielnie spojrzeć na składające się na nią elementy mające odrębne funkcje:

1/. Produkcja ciepła

2/. Magazynowanie wytworzonego ciepła

3/. Dystrybucja ciepła

Te trzy elementy składowe muszą ze sobą świadomie współgrać. Efektem pracy przemyślanej instalacji będzie nie tylko wysoki komfort cieplny, lecz także wysoka efektywność procesu ogrzewania na każdym z wymienionych jego etapów.

 

Grzejniki REGULUS-system, z dostępnych na rynku grzejników wodnych, działają najszybciej i najsprawniej w najszerszym zakresie temperatur czynnika grzewczego, stąd przyjęło się skojarzenie: grzejniki dynamiczne = regulusy.

Co konkretnie oznacza określenie „grzejnik dynamiczny”? To grzejnik, którego pracą łatwo jest sterować.

Grzejnik dynamiczny niewielkim początkowym wydatkiem energii, osiąga pełną moc nominalną, właściwą dla Tz – temperatury zasilania. Mając do dyspozycji grzejniki dynamicznie pracujące, możemy szybko instalację uruchomić i równie łatwo ją zatrzymać. Nie trzeba wielkiej wyobraźni by odkryć, że przekłada się to na komfort cieplny i koszt ogrzewania.

 

Niektórzy twierdzą, że grzejnik to grzejnik, że różnice w dynamice pracy pomiędzy różnymi typami grzejników są pomijalne.

Jak mogą być pomijalne różnice w dynamice grzania grzejników o zasadniczo różnych masach całkowitych (woda w grzejniku + masa samego grzejnika)? Porównania poniżej.

 

 

 

 

 

 

 

Najczęściej stosowanym w Polsce grzejnikiem, jeżeli chodzi o rozmiar, przydatnym dla największej liczby pomieszczeń, jest grzejnik o długości 80 cm i wysokości 60 cm.

Jeżeli grzejniki tej właśnie wielkości uszeregujemy wg kryterium masy grzejnika wraz z zawartą w nim wodą, wówczas otrzymamy następującą kolejność:
1/. Regulus – 7,63 kg
2/. Kermi – 28,74 kg
3/. Purmo – 31,28 kg
4/. Brugman – 34,56 kg

Porównanie masy pojedynczego grzejnika, choć bardzo wymowne, nie przemawia tak do wyobraźni, jak przeliczenie sobie masy grzejników w bardziej rozbudowanej instalacji. Przykład: obiekt hotelowo-gastronomiczny, w którym znajduje się 40 pomieszczeń ogrzewanych jest takim właśnie reprezentatywnym grzejnikiem. W całej instalacji będą one miały masę całkowitą wraz z wodą:
1/. Regulusy – 305,20 kg
2/. Kermi – 1149,60 kg
3/. Purmo – 1251,20 kg
4/. Brugman – 1382,40 kg

Którą instalację łatwiej i taniej uruchomić w razie potrzeby? Której instalacji grzanie łatwiej zatrzymać?

 

 

 

 

 

 

 

Czas reakcji instalacji na impuls cieplny przy stałej mocy kotła dT =30oC (20-50oC)
1/. Regulus – 4 min 75 s
2/. Kermi – 17 min 85 s
3/. Purmo – 19 min 55 s
4/. Brugman – 21 min 60 s

Zatem grzejnik ścienny Regulus-system R6/80 dojdzie szybciej, od temperatury 20oC do temperatury 50oC, o około 15 minut w każdym cyklu grzania od każdego grzejnika stalowego podobnej wielkości. Dla przykładowego hotelu to bardzo istotna różnica, gdy chcemy dążyć do oszczędności w ogrzewaniu połączonej z maksymalnym komfortem cieplnym.

Jednakże początek procesu grzania to jeszcze nie wszystko. Jest jeszcze drugi koniec procesu grzania. On również jest niezmiernie istotny dla komfortu cieplnego i dla ekonomicznego grzania.

By ogrzewanie było komfortowe i najtańsze, po osiągnięciu zadanej temperatury, przerwanie ogrzewania powinno nastąpić możliwie jak najszybciej. Grzejnik Regulus grzeje niemal dokładnie do tej temperatury co chcemy, (przewyższenie ponad nią jest minimalne), natomiast pozostałe typy grzejników grzeją znacznie dłużej, gdyż mają znacznie większą masę. A przecież żądaną temperaturę już osiągnęliśmy… Czy dalsze grzanie jest potrzebne? Odpowiedź brzmi nie.

Możliwość szybkiego zatrzymania ogrzewania jest istotna ekonomicznie oraz dla zachowania komfortu cieplnego także przy gwałtownym wzroście nasłonecznienia lub przy pojawieniu się w pomieszczeniu niespodziewanych uzysków ciepła a takich w obecnych domach jest bez liku.

 

POWIERZCHNIA WYMIANY

Prócz porównania mas poszczególnych typów grzejników, ważnym parametrem porównawczym  jest powierzchnia czynna, aktywna przy wymianie ciepła oraz szybkość strumienia powietrza opływającego grzejnik.

Grzejnik R6/100 ma pole powierzchni kontaktu z powietrzem 7,52 m2.
Tej samej wielkości dwupłytowy grzejnik stalowy z konwektorami, ma powierzchnię kontaktu znacznie mniejszą wynoszącą 5,20 m2.
Większa powierzchnia kontaktu z ogrzewanym powietrzem to sprawniejsze grzanie w niskich parametrach czynnika grzejnego.

Dlatego też regulusy są grzejnikami przydatnymi do grzania w niższej temperaturze czynnika grzejnego. Istnieje także opcja wspomagania grzania wentylatorem.

 

REGULUSY A PROMIENIOWANIE CIEPLNE

Regulusy są grzejnikami o mieszanym sposobie oddawania ciepła. Grzeją poprzez konwekcję oraz poprzez promieniowanie. Grzeją one poprzez promieniowanie intensywniej niż grzejniki płytowe czy też żeberkowe z tego powodu, że ich powierzchnia czołowa, wypromieniowująca ciepło na pomieszczenie jest mocno pofalowana, blisko dwukrotnie większa niż powierzchnia czołowa niemal płaskiej płyty czy całkowicie płaskich żeberek. Promieniowanie rozchodzi się prostoliniowo, prostopadle do powierzchni promieniującej. Oznacza to, że grzejniki o płaskiej powierzchni wypromieniowują ciepło na wprost, czyli głównie na przeciwległą ścianę. Kanał grzania jest wąski. Tymczasem specyficznie ukształtowane lamelki regulusów, rozpraszają promieniowanie cieplne promieniście (wachlarzowato) na całe pomieszczenie.

Wpływa to na poczucie komfortu cieplnego w pomieszczeniach ogrzewanych przez regulusy, zmniejszając do minimum poziomy ruch powietrza od stref cieplejszych do stref chłodniejszych.

 

Z koleżeńskim  pozdrowieniem,

ZESPÓŁ REGULUS-system

REGULUS®-system Wójcik sp.j.

www.regulus.com.pl