Produkty

IMI - Ograniczaj koszty ogrzewania dzięki technologii AFC

Dodano 20.07.2020

Dobrze wykonane równoważenie hydrauliczne systemów grzewczych może zarówno zwiększyć komfort, jak i obniżyć zużycie energii nawet o 35%. W praktyce jednak, równoważenie instalacji jest stosowane w nie więcej niż jednej czwartej wszystkich systemów wodnych. Wynika to głównie z faktu, że dla istniejących systemów, struktura orurowania jest często nieznana, co może utrudniać ustalanie niezbędnych parametrów instalacji. Innowacyjna technologia AFC (Automatic Flow Control) z automatyczną regulacją  przepływu, zapewnia równoważenie instalacji centralnego ogrzewania, nawet w trudnych do obliczeń warunkach. Jest to rozwiązanie, zarówno proste, jak i niezawodne.

 

Celem wodnej instalacji grzewczej jest dostarczenie odpowiedniej ilości ciepła dla utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu. Aby to osiągnąć, dla wszystkich odbiorników ciepła, takich jak grzejniki lub pętle ogrzewania podłogowego musi być zapewniony odpowiedni przepływ czynnika grzewczego. 

W układach niezrównoważonych, odbiorniki, które znajdują się najdalej od źródła ciepła ogrzewane są słabo lub wcale. Dla użytkownika jest to zjawisko szczególnie znaczące, gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej komfortowej wartości.

W instalacji centralnego ogrzewania, należy dla każdego odbiornika końcowego ustawić obliczeniowe natężenie przepływu czynnika grzewczego. Zapewnienie odpowiedniego równoważenia to większy komfort dzięki właściwej dystrybucji ciepła, która odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu. Ponadto zmniejszone obciążenie pompy to również zmniejszenie zużycia energii. Niższa temperatura powrotu czynnika grzewczego z instalacji, dzięki zrównoważeniu, korzystnie wpływa na sprawność kotłów kondensacyjnych. Gdy wszystko zostało dobrze policzone, a równoważenie dobrze wykonane, koszty eksploatacji mogą spaść nawet o 35%. 

 

Brak dokumentacji instalacji?

W nowoprojektowanych instalacjach relatywnie łatwo można zrównoważyć instalację, wyznaczyć nastawy na zaworach i dobrać odpowiednią armaturę. Reszta zostaje w rękach instalatora. W przypadku starszych budynków dokumentacja systemu jest niepełna, a struktura instalacji i położenie rur są w dużej mierze nieznane. W takich przypadkach trudno jest ustalić zależności między poszczególnymi parametrami  obiegów, a równoważenie takich instalacji jest czasochłonne i kosztowne.

 

Automatyczna kontrola przepływu

Technologia AFC została opracowana w celu równoważenia instalacji wodnych o warunkach trudnych do obliczenia pod względem hydraulicznym. Ta technologia, opracowana i opatentowana przez IMI Hydronic Engineering, umożliwia automatyczną kontrolę przepływu, dzięki nowatorskiej budowie zaworów.

Mając miejsce nastawy w dostępnym miejscu, można reagować bezpośrednio w miejscu występowania problemu. Zawór z technologią AFC instaluje się bezpośrednio przy odbiorniku ciepła, ogranicza maksymalny przepływ dla odbiornika niezależnie od ciśnienia różnicowego przed zaworem. Dzieje się tak głównie przy częściowym obciążeniu – trybie pracy, który najczęściej występuje w praktyce. Wahania ciśnienia spowodowane zamykaniem zaworów w innych pomieszczeniach nie mają wpływu na właściwości regulacyjne pozostałych odbiorników wyposażonych w technologię AFC. Brak nadprzepływów to brak zbędnych kosztów eksploatacyjnych.


Duży asortyment produktów i najmniejsze zawory dynamiczne na rynku

Zawór Eclipse oferowany jest w standardowych długościach, dlatego łatwo jest nim zastąpić istniejące zawory grzejnikowe, szczególnie w starszych systemach grzewczych. Całkowita oferta pokrywa także:

• rozdzielacze do ogrzewania podłogowego Dynacon Eclipse, w których każda z pętli grzewczych jest niezależna,

• zawory termostatyczne do grzejników z dwupunktowym przyłączem Multilux Eclipse z głowicą Halo,

• a także regulatory ogrzewania podłogowego Multibox Eclipse oraz ograniczniki temperatury powrotu RTL z automatycznym ogranicznikiem przepływu.

 

Dla określenia nastawy zaworu odczytaj wartość według mocy grzejnika. Wartość nastawy x10 oznacza ilość litrów na godzinę. Opór zaworu należy określić na podstawie nastaw.
 

www.imi-hydronic.pl