Produkty

IX Misja Regulusa „BUŁAWA HETMANA” trwa!

Dodano 26.09.2019

Szanowni Partnerzy!

Przypominamy, że do 30 kwietnia 2020 roku trwa IX Misja Regulusa „BUŁAWA HETMANA”.

 

Na kartach misji znajduje się 15 pól do wyklejenia znaczkami misji, otrzymywanymi przy zakupie produktów REGULUS®-system. Tym razem otrzymujecie Państwo dwa rodzaje znaczków:

1/ znaczek z literą „H” – tło czerwono-żółte – otrzymywany jest za każdy zakupiony wymiennik kanałowy – przy wypłacie należności za wypełnioną w całości kartę misji znaczek ten wyceniamy na 10,- PLN

2/ znaczek z literą „H” – tło czerwono-granatowe – otrzymywany jest za każdy zakupiony grzejnik ścienny – przy wypłacie należności za wypełnioną w całości kartę misji znaczek ten wyceniamy na 12,- PLN

 

Na każdej karcie misji można naklejać znaczki obu rodzajów, jednakże karta, na której znajdą się wyłącznie znaczki za grzejniki ścienne, będzie premiowana dodatkową kwotą 20,- PLN co oznacza, że za taką kartę uczestnik naszego programu otrzyma kwotę 200,- PLN. Nie przyjmujemy do wypłaty niekompletnych kart misji.

Aktualny ranking można zobaczyć na naszej stronie internetowej: https://www.regulus.com.pl/inforank-h

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w naszym programie!!!

 

Z koleżeńskim  pozdrowieniem

ZESPÓŁ REGULUS-system

 

 

1. W świetle obowiązujących przepisów jesteśmy Administratorem  Państwa danych osobowych   pozyskanych w ramach naszej handlowej i marketingowej współpracy.
2. Administrator wykorzystuje Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie  do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Państwa dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Są przechowywane przez Administratora przez czas niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług i przepisów prawa. Dane przechowujemy w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy.  
3. Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki  ochrony danych osobowych przed  ich przypadkowym i nieuprawnionym ujawnieniem oraz nieuprawnionym wykorzystaniem i dostępem.
4. Z Administratorem można kontaktować się za pomocą: poczty tradycyjnej na w/adres, poczty elektronicznej:info@regulus.com.pl, telefonicznie : 33 812 36 69
5. Cele przetwarzania: realizacja naszych usług - obsługa transakcji sprzedaży; prowadzenie działań promocyjnych  i marketingowych – gdy w naszej ofercie pojawiają  się nowe produkty, usługi, promocje; prowadzenie działań informacyjnych – mające ścisły związek z naszą bieżącą działalnością
6.   W związku z przetwarzaniem  Państwa danych osobowych  przysługują  Państwu następujące uprawnienia: dostęp do danych, usunięcie danych (prawo do bycia zapomnianym), sprostowanie danych, ograniczenie przetwarzania danych, sprzeciw przeciw przetwarzaniu danych, wniesienie skargi do organu nadzorczego.
7. W każdej chwili mają Państwo prawo zrezygnować z przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, odpowiadając słowem NIE na otrzymaną od nas wiadomość. 
8.  W przypadku, gdy nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o poinformowanie nas o tym w sposób opisany powyżej. Przesłanie rezygnacji będzie skutkowało usunięciem danych z naszej bazy.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)