Produkty

Jak zautomatyzować pracę kotłowni? – Regulator pogodowy BWC 310 AfrisoBasic

Dodano 16.10.2018

Jakiś czas temu do naszego działu technicznego zadzwonił instalator Pan Kazimierz, który prosił o pomoc w doborze produktów AFRISO na instalację. Inwestor postanowił, że część pomieszczeń będzie wyposażona w grzejniki, natomiast pozostała część będzie ogrzewana przez system ogrzewania podłogowego. Z uwagi na to, że w okolicy nie ma możliwości podłączenia pod sieć gazową, postanowił zakupić kocioł na eko-groszek. Ciepłą wodę użytkową zamierza przygotowywać w zakupionym już zasobniku. 

Pan Kazimierz powiedział również, że inwestor chce, aby cała instalacja była odpowiednio zautomatyzowana, aby nie musiał co jakiś czas zaglądać do kotłowni i manewrować ustawieniami zaworów. Dowiedzieliśmy się, że zakupiony kocioł nie miał wbudowanego regulatora, który mógłby obsłużyć sterowanie siłownikiem zamontowanym na zaworze mieszającym. Postanowiliśmy, że zaproponujemy zestaw pompowy BPS ze sprzęgłem hydraulicznym, członem bez mieszania i z zaworem obrotowym ARV ProClick,do tego oczywiście siłowniki ARM ProClick na zawór, aby można było wyregulować odpowiednią temperaturę na obiegu „podłogówki”.

Z uwagi, że jest to kocioł na paliwo stałe, należy zabezpieczyć instalację przed niską temperaturą powrotu, która może doprowadzić do wykroplenia się wilgoci na wymienniku i przyspieszyć proces powstawania korozji. Dlatego też dobraliśmy termostatyczny zawór ATV z nastawą fabryczną 50°C. Do sterowania obiegiem ciepłej wody użytkowej zaproponowaliśmy termostat zanurzeniowy TC2, który zostanie połączony z zaworem strefowym AZV. Tuleja zanurzeniowa zostanie umieszczona w zasobniku. W momencie, gdy zmierzona temperatura będzie wyższa od nastawionej, przepływ będzie kierowany tylko na instalację. Natomiast gdy zmierzona temperatura będzie niższa od nastawionej, zawór przełączy się na ładowanie zasobnika ciepłej wody użytkowej.

Dodatkowo, aby oszczędzić użytkownikowi  schodzenia do kotłowni za każdym razem, gdy temperatura zewnętrzna się zmieni, i przestawiania kąta otwarcia zaworu w celu podwyższenia temperatury wychodzącej na obieg „podłogówki”, zaproponowaliśmy nowy regulator pogodowy BWC 310. Może on sterować zarówno zaworami 3-, jak i 4-drogowymi oraz wyposażony jest w 3 czujniki mierzące temperaturę zewnętrzną, zasilania oraz powrotu. W pudełku dostawy znajduje się również przewód sieciowy oraz kołki do montażu na ścianie. W omawianym schemacie (patrz powyżej) do regulatora  należy podpiąć czujnik zewnętrzny, zasilania, siłownik ARM ProClick oraz pompę obiegową za zaworem mieszającym. Schemat podłączenia elektrycznego można znaleźć pod klapką regulatora bądź w instrukcji obsługi.

Oprócz tego istnieje możliwość podłączenia termostatu pokojowego i zdalnego obniżenia wyliczonej pogodowo temperatury wychodzącej na instalację. Ewentualnie ustawienia stref czasowych, w których temperatura ma być obniżona np. w nocy lub gdy użytkownik jest w pracy. Do przedstawionego zestawu należy jedynie dokupić pompę obiegową, która powinna być zamontowana na powrocie pomiędzy kotłem a sprzęgłem hydraulicznym. Nie można również zapomnieć o zakupie separatora zanieczyszczeń FAR, który wyłapie wszystkie zanieczyszczenia i wydłuży żywotność całej instalacji.

 

Pan Kazimierz przystał na naszą propozycję, pytając jednocześnie, jak zaprogramować regulator pogodowy BWC 310. Ustawiając krzywą grzewczą w regulatorze pogodowym, za każdym razem musimy zadać sobie pytanie: jeśli na zewnątrz będzie 10°C, to jaka powinna być temperatura na instalacji, abym miał w domu komfortową temperaturę? Powtarzamy te kroki dla temperatury 0°C, -10°C, -20°C. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na ustawienie maksymalnej temperatury za zaworem mieszającym w celu zabezpieczenia wrażliwej instalacji podłogowej.

Pan Kazimierz po uzgodnieniu z inwestorem zdecydował się na nowy regulator pogodowy BWC 310 i, jak sam po czasie mówi jego klient, jest bardzo zadowolony z tego wyboru i poleca go swoim znajomym.

Tak skompletowany zestaw pozwoli na…

• optymalną pracę całej instalacji,

• zautomatyzowanie pracy instalacji – temperatura zasilająca będzie się zmieniać w zależności od temperatury zewnętrznej, dodatkowo temperaturę będzie można zdalnie zmniejszać w wybranych strefach czasowych bądź poprzez termostat pokojowy,

• oszczędność w zakupie dodatkowej pompy ładującej zasobnik ciepłej wody użytkowej,

• zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą instalacji podłogowej,

• automatyczne włączenie i wyłączenie pompy obiegowej,

ochronę przed zapieczeniem zaworu mieszającego oraz pompy w okresach bezczynności np. latem poprzez okresowe włączenie pompy oraz obrót zaworu,

• wydłużenie żywotności kotła poprzez podwyższenie temperatury powracającej z instalacji,

• oszczędność czasu na kompletację oraz skręcenie zestawu BPS, który fabrycznie wyposażony jest w zawory zwrotne, zawory kulowe, filtry siatkowe, termometry oraz odpowietrznik ręczny.