Produkty

Koordynator do ds. współpracy z Biurami Architektoniczno-Projektowymi

Dodano 10.08.2011

Szanowni Państwo!

Uprzejmie zawiadamiam, że podjęliśmy decyzję o utworzeniu z dniem 1 czerwca 2011r. stanowiska Koordynatora ds. współpracy z Biurami Architektoniczno-Projektowymi w Polsce. Powodem tej decyzji jest możliwość i celowość intensyfikacji naszej obopólnej współpracy w związku z dynamicznym rozwojem zapotrzebowania rynku polskiego na ...

Szanowni Państwo!

Uprzejmie zawiadamiam, że podjęliśmy decyzję o utworzeniu z dniem 1 czerwca 2011r. stanowiska Koordynatora ds. współpracy z Biurami Architektoniczno-Projektowymi w Polsce. Powodem tej decyzji jest możliwość i celowość intensyfikacji naszej obopólnej współpracy w związku z dynamicznym rozwojem zapotrzebowania rynku polskiego na urządzenia produkowane przez Grupę BDR Thermea, której nasza firma jest spółką.

Read more http://localhost/ezp-dietrich/index.php/Aktualnosci/Komunikaty-handlowe/Kominikat-handlowy-nr-13