Produkty

Kurki kulowe wodne w ofercie marki QIK

Dodano 12.06.2019

Miło nam poinformować, że asortyment marki QIK został uzupełniony o kurki kulowe 

do wody.  Kurki kulowe QIK to nowoczesne podejście do armatury odcinającej zamknięte 

w klasycznej formie.  Tworząc kurki kulowe QIK, kierowano się następującymi cechami:

wytrzymałość, prostota montażu oraz szeroki zakres stosowania.

 

W trakcie wdrażania produktu do sprzedaży konstrukcja kurków została dokładnie przebadana na etapie projektu, jak również finalnego produktu.

Zastosowanie materiałów najwyższej jakości zapewnia odpowiednią trwałość oraz wytrzymałość produktu, a sprawdzone rozwiązania, jak np. uszczelnienie dławicowe, niewątpliwie przedłużają żywotność kurka.

Podczas projektowania kurka zadbano również o kąt uszczelnienia kuli oraz przepływ na poziomie przekraczającym minimalne normatywne wartości.

 

W ofercie znajdują się następujące typy 

kurków kulowych QIK:

• kurek kulowy WW z rączką DN15 – DN100,

• kurek kulowy WW z motylkiem DN15 – DN25,

• kurek kulowy WZ z rączką DN15 – DN25,

• kurek kulowy WZ z motylkiem DN15 – DN25,

• kurek kulowy ze śrubunkiem z motylkiem DN15 – DN25.

 

Zalety

• szeroki zakres zastosowań, 

• wysokiej jakości komponenty – wysokogatunkowy mosiądz CW617N oraz CW614N,

• solidny korpus o dużym współczynniku bezpieczeństwa, odporny na działanie ciśnienia wewnętrznego, 

• konstrukcja odporna na zginanie i skręcanie, potwierdzone badaniami w laboratorium na aparaturze do sprawdzania kurków kulowych według normy PN-EN 13828 i dodatkowo badaniami w Instytucie Nafty i Gazu z Krakowa oraz otrzymaną Krajową Oceną Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy

• ergonomiczne i wytrzymałe rączki oraz pokrętła motylkowe, 

• wysoka przepustowość – przelot kurka nie dławi przepływu na instalacji – wyższa niż przewiduje norma, potwierdzono badaniami INiG

• powłoki ochronne na zewnątrz korpusu mosiężnego, zabezpieczające kurek przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych. Nie dopuszcza się stosowania wewnątrz kurka kulowego powłoki niklowanej ze względu na kontakt z wodą pitną, 

• 100% wyrobów poddane próbie szczelności, 

• system kontroli 3,

• kurki kulowe QIK montuje się w rurociągach pionowych, poziomych oraz skośnych w dowolnym położeniu, jako armatura odcinająca. Kurki kulowe QIK mogą pracować w pozycji „całkowicie otwarty” lub „całkowicie zamknięty”. 

 

Dokumenty wprowadzające

• Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych,

• Krajowa Ocena Techniczna wydana przez ITB,

• Atest Higieniczny PZH.

 

Zastosowanie

• instalacje centralnego ogrzewania (woda w instalacji c.o. powinna spełniać wymogi normy PN-C-04607:1993),

• instalacje wodociągowe ciepłej i zimnej wody użytkowej,

• instalacje chłodnicze i solarne, napełniane 50% roztworem glikolu,

• instalacje sprężonego powietrza.

 

www.qik.pl