Produkty

Nowa Alpha2 od Grundfos

Dodano 20.08.2013

Z początkiem 2013 r. Grundfos wprowadził na rynek nowy typoszereg bezdławnicowych pomp obiegowych Alpha2, która pod wieloma względami stanowi kontynuację rozwiązań konstrukcyjnych swej poprzedniczki. Szczególnym wyróżnikiem pomp Alpha2 na rynku jest ich wysoka sprawność energetyczna EEI, która dla pompy Alpha2 25-40 wynosi zaledwie 0.15.

Pod względem konstrukcyjnym Alpha2 jest bezdławnicową pompą z pełnym sterowaniem elektronicznym i płynną regulacją obrotów z jednofazowym silnikiem z neodymowym magnesem trwałym.

Zmiany konstrukcyjne Alpha2 umożliwiają pompowanie cieczy o temperaturze niższej niż temperatura otoczenia (bez ryzyka kondensacji pary wodnej na elementach elektroniki), dlatego pompa może być stosowana w instalacjach klimatyzacyjnych. Zakres temperaturowy stosowania pomp Alpha2 to od +2 do +110°C. Zakres mocy wejściowej: min 3W, max 22-34 W (w zależności od typu pompy).

Panel sterujący pompy wyposażony jest w wyświetlacz wskazujący aktualnie pobieraną moc (W) lub aktualny przepływ (m3/h). Na panelu sterującym znajduje się także przycisk wyboru rodzaju regulacji oraz przycisk aktywacji automatycznej redukcji nocnej. Wybór wskazują odpowiednie wskaźniki diodowe.

Istotnym wyróżnikiem pomp Alpha2 jest ich funkcjonalność. Właściwy wybór rodzaju regulacji, który determinuje sposób sterowania prędkością obrotową pompy, pozwala zoptymalizować zużycie energii przez pompę przy zachowaniu komfortu użytkowania instalacji.

Alpha2 oferuje kilka rodzajów regulacji:

  • opatentowana funkcja Grundfos AUTOADAPT (nastawa fabryczna),
  • regulacja proporcjonalna ciśnienia,
  • regulacja z utrzymywaniem stałego ciśnienia,
  • charakterystyka stała – stała prędkość obrotowa,
  • automatyczna funkcja redukcji nocnej.

AUTOADAPT (nastawa fabryczna) jest udoskonalonym sposobem regulacji proporcjonalnej ciśnienia. Aktywowanie funkcji AUTOADAPT automatycznie dostosowuje charakterystykę regulacji proporcjonalnej ciśnienia pompy do instalacji i zachodzących w niej zmian.

Wybór regulacji proporcjonalnej ciśnienia pozwala nastawić pompę na jedną z trzech charakterystyk, przy których ciśnienie zmienia się proporcjonalnie do przepływu.

W trybie regulacji z utrzymaniem stałego ciśnienia pompa utrzymuje stałą wartość ciśnienia, niezależnie od przepływu.

W wypadku trybu charakterystyki stałej mamy do wyboru trzy charakterystyki stałoobrotowe.

Zaawansowane funkcje regulacyjne pompy Alpha2 nie oznaczają skomplikowanej obsługi pompy. Zarówno montaż, jak i nastawienie rodzaju regulacji są niezwykle proste. Podłączenie zasilania elektrycznego poprzez zewnętrzną wtyczkę Alpha czyni montaż szybkim i bezpiecznym.

Z kolei dostarczane standardowo wraz z pompą okładziny termoizolacyjne pozwalają łatwo zaizolować pompę w trakcie montażu.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących pompy Alpha2 można znaleźć na stronie internetowej moderncomfort.grundfos.com.