Produkty

Nowość w centralach VTS Ventus

Dodano 11.07.2013

Firma VTS Euroheat wprowadziła do swoich centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnych Ventus VS 21-650 nowe rozwiązanie - funkcję nawilżania adiabatycznego. Opcja ta jest dostępna w urządzenia Ventus od 24 czerwca 2013 r.

Nawilżanie adiabatyczne pozwala wyeliminować ryzyko infekcji, zmniejszyć zużycie energii, a co za tym idzie obniżyć koszty związane z eksploatacją.

Dzięki temu rozwiązaniu mają Państwo możliwość doboru kompletnych funkcji obróbki powietrza. Więcej o tej funkcjonalności na stronie producenta.