Produkty

Nowości w ofercie pomp ciepła Viteco

Dodano 05.12.2013

Pompa ciepła Viteco HPWT 3.0 to nowoczesne urządzenie służące do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Do tego celu pozyskuje energię cieplną zawartą w powietrzu atmosferycznym bądź wentylacyjnym budynku. Potrafi ona pozyskać do 80% energii z natury, dzięki czemu jesteśmy w stanie obniżyć koszt przygotowania c.w.u. nawet do 80% w porównaniu z wykorzystaniem rozwiązań tradycyjnych.

Innowacje techniczne zastosowane w HPWT 3.0 sprawiają, że urządzenie charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem COP.

Zgromadzoną wodę możemy podgrzać do + 60°C (nastawa fabryczna 55°C) co sprawia, że pompa ciepła Viteco HPWT 3.0 z dużym powodzeniem może stać się jedynym źródłem ciepła na potrzeby przygotowania c.w.u. dla typowego domu jednorodzinnego.

Zakres temperatur powietrza zasysanego do pompy ciepła mieści się w granicach: od -7°C do +43°C, co przy wykorzystaniu powietrza wentylacyjnego domu gwarantuje, że HPWT 3.0 może pracować nieprzerwanie cały rok!

Urządzenie można podłączyć do każdego istniejącego zbiornika. Dzięki temu nadaje się zarówno do realizowania nowych inwestycji, jak i modernizacji istniejących instalacji grzewczych.

Konstrukcja pompy ciepła Viteco HPWT 3.0 oparta jest o wymiennik ciepła z czynnikiem roboczym-woda: Shell in Tube. W wymienniku tym oddawane jest ciepło sprężonego czynnika roboczego (R410A) do przepływającej wody. Unikalna budowa tego wymiennika sprawia, że przy stosunkowo małych jego wymiarach i objętości można przekazać dużą moc, a co za tym idzie – dużą ilość ciepła.

Sprawność całego układu podnosi wymiennik ciepła parownika pokryty specjalną warstwą hydrofilową.

Warstwa hydrofilowa zapobiega przyleganiu drobin zanieczyszczeń do lamelek wymiennika ciepła. Dzięki temu znacznie wzrasta jego efektywność, a tym samym ograniczona zostaje częstotliwość konserwacji.

Pompę ciepła Viteco HPWT 3.0 można podłączyć zarówno do wężownicy wbudowanej w zbiorniku wodnym, lub bezpośrednio w obieg wody wodociągowej. Obrazują to schematy j/n. Różnorodność podłączeń ze zbiornikiem sprawia, że pompa ciepła nadaje się do adaptacji we wszystkich warunkach układu grzewczego i ze wszystkimi zbiornikami c.w.u.

Całym systemem zarządza automatyka z czytelnym wyświetlaczem. Funkcje realizowane w obrębie automatyki:

• programator czasowy ustawiany w 2 przedziałach

• pełna kontrola temperatur powietrza na wlocie i wylocie z pompy ciepła

• kontrola temperatury skraplacza pompy ciepła

• podgląd na wszystkie stany pracy urządzenia

• funkcja autostartu przy zaniku prądu

• autotest pompy ciepła (Elektroniczna Samokontrola Urządzenia)

• ochrona kompresora przed tzw. Zimnym Startem (podgrzew oleju)

• cotygodniowe termiczne uzdatnianie wody

• regulacja odszraniania do -20°C

• pełna regulacja grzałki elektrycznej w każdym trybie pracy

Podstawowe dane techniczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe wyposażenie pompy ciepła Viteco BPC X6

Od początku 2014 roku pompa ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej Viteco BPC X6 dostępna będzie w nowej odsłonie – z dodatkowym wyposażeniem. 

Na standardowym wyposażeniu znajdzie się dodatkowy panel sterowniczy, który będzie umożliwiał sterowanie urządzeniem z innego pomieszczenia niż kotłownia (np. pokój, itp.). Takie rozwiązanie sterowania urządzeniem zdecydowanie podniesie komfort obsługi dla wszystkich tych Klientów, u których montaż pompy ciepła odbywa się w nisko położonych piwnicach, odległych pomieszczeniach, oddzielnych budynkach gospodarczych, itp., gdzie bieżąca obsługa urządzenia jest znacząco utrudniona.

Dodatkowy panel – po opcjonalnym podłączeniu – przejmie podstawowe funkcje regulacji pompą ciepła oraz pozwoli na kontrolę aktualnego stanu jej pracy. Funkcje realizowane poprzez dodatkowy sterownik to: włączanie i wyłączanie pompy ciepła, możliwość wyboru trybu pracy: automatyczny (AUTO MODE) – ekonomiczny (ECON MODE), zmiana zadanej temperatury wody gromadzonej w zbiorniku, ustawianie przedziałów czasowych programatora, podgląd na aktualne temperatury powietrza wlotu i wylotu z pompy ciepła, ręczne wymuszanie trybu odszraniania, sygnalizacja wszelkich stanów alarmowych. Ingerencja w parametry serwisowe wciąż będzie możliwa jedynie poprzez panel sterowniczy zamontowany na pompie ciepła. Podłączenie dodatkowego sterownika odbywa się za pomocą kabla dołączonego do urządzenia – istnieje możliwość wydłużania przewodu łączącego do 20 mb. Montaż sterownika powinien odbywać się na nienasłonecznionych ścianach.

Pompa ciepła Viteco BPC X6 standardowo już wyposażona jest w dodatkowy kabel elektryczny, który służy do podłączenia zasilania i sterowania dodatkowego, zewnętrznego źródła ciepła podłączonego do wężownicy zbiornika pompy ciepła (np. pompa wodna kotła stałopalnego, kominka z płaszczem wodnym, itp.). Za pomocą tego kabla możemy z poziomu pompy ciepła sterować pracą zewnętrznego źródła ciepła w taki sposób, by niezmiennie utrzymywać stałą, zadaną temperaturę wody w zbiorniku. Za aktywację tej funkcji odpowiadają dwa parametry automatyki pompy ciepła: tryb pracy HEATER MODE oraz parametr serwisowy F62. Po podłączeniu dodatkowego kabla i chęci skorzystania z tej opcji należy przestawić tryb pracy pompy ciepła na HEATER MODE oraz w parametrach serwisowych zmienić pozycję F62 na 1 (fabryczna nastawa to F62 = 0). Parametr F62 odpowiada za wybór źródła ciepła do ogrzewania wody: F62 = 0 oznacza pracę pompy ciepła i grzałki elektrycznej wbudowanej w zbiorniku (na dodatkowym kablu elektrycznym nie pojawi się napięcie elektryczne), natomiast F62 = 1 oznacza wyłączenie pracy pompy ciepła i grzałki oraz aktywowanie sterowania zewnętrznym źródłem ciepła. W takim trybie pracy na dodatkowym kablu będzie pojawiało się napięcie elektryczne, by utrzymać zadaną temperaturę wody zbiornika zadaną w automatyce pompy ciepła (np. będzie włączała się pompa wodna kotła stałopalnego).

Jeśli natomiast nie ma potrzeby wykorzystywania tej funkcji sterowania, możemy dla zapewnienia bezpieczeństwa odpiąć dodatkowy kabel (połączenie kabla z pompą ciepła odbywa się za pomocą gniazdo-wtyczka).

Funkcja ta jest idealną alternatywą dla takich systemów grzewczych, w których problemem jest rozwiązanie sterowania priorytetem ciepłej wody użytkowej, np. złożone, rozbudowane systemy grzewcze z wieloma źródłami ciepła, czy nawet proste systemy grzewcze z ograniczoną automatyką sterującą. W takich układach zawsze pozostaje pytanie, które z urządzeń i jaka automatyka ma sterować przygotowaniem c.w.u.? Pompa ciepła Viteco BPC X6 jest odpowiedzią na ten problem, gdyż w pełni przejmuje zarządzanie c.w.u., oferując sterowanie pompą ciepła i zewnętrznym źródłem ciepła w jednym!

Jerzy Perges

www.viteco.pl