Produkty

Nowości w ofercie Vaillant

Dodano 04.09.2012

W ostatnich latach obserwujemy ciągły wzrost cen nośników energii, a w szczególności gazu ziemnego i oleju opałowego. Z tego powodu Vaillant cały czas poszerza swoją ofertę urządzeń umożliwiających redukcję zużycia paliw konwencjonalnych i wykorzystanie energii odnawialnej. Przykładem tej strategii są tegoroczne nowości.

auroTHERM VFK 155 - kolektor tak płaski, jak rurowy

Najnowszy kolektor płaski Vaillant został zaprojektowany tak, by uzyskać maksymalną wydajność i jak najniższe straty ciepła. Sprawność optyczna kolektora auroTHERM VFK 155 V wynosi 85 % co sprawia, że jest to obecnie jeden z najlepszych kolektorów płaskich na naszym rynku. Dodatkowo dzięki zminimalizowaniu strat ciepła sprawność eksploatacyjna kolektora jest wyższa od sprawności kolektora rurowego nawet przy 57-58? różnicy pomiędzy temperaturą kolektora i otoczenia. Oznacza to, że jeśli przykładowo zimą kolektor osiągnie 47-48?, a temperatura otoczenia będzie wynosiła około -10? to z każdego m2 powierzchni kolektora auroTHERM VFK 155 otrzymamy tyle samo energii, co z kolektora rurowego. Jeśli różnica temperatur będzie niższa, wówczas kolektor płaski pozyska więcej energii słonecznej niż rurowy.

W praktyce, jeśli tylko mamy możliwość umieszczenia kolektora na połaci południowej, wówczas najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie kolektora płaskiego auroTHERM VFK 155. Dostarczy on tyle samo lub więcej energii w przeliczeniu na powierzchnię kolektora przy znacznie niższych kosztach inwestycyjnych. Potwierdzają to badania rocznego uzysku energetycznego dla typowej instalacji z kolektorami auroTHERM 155. Roczny uzysk w przeliczeniu na m2 kolektora wyniósł 511 kWh/m2 rok, co dotychczas było wartością osiąganą przez kolektory rurowe.

VKO icoVIT exclusiv – redukcja zużycia oleju

Olej opałowy jest jednym z najdroższych nośników energii, a z pewnością jego cena zmienia się najczęściej. Zastosowanie kotła VKO icoVIT pozwoli zredukować zużycie oleju o 15-30 %, co będzie stanowiło znaczną oszczędność dla budżetu domowego. Wysoką sprawność kotła udało się uzyskać dzięki zastosowaniu sprawdzonej koncepcji wymiennika stosowanej w najlepszych kotłach gazowych VKK ecoVIT. Wymiennik ciepła stanowi niewielki zbiornik buforowy, w którym umieszczona jest komora spalania i wężownica ze stali kwasoodpornej, którą odprowadzane są spaliny. Rozbudowana powierzchnia wymiany ciepła oraz znaczne przestrzenie przepływu wody i spalin pozwalają uzyskać wysoką sprawność procesu przekazywania ciepła oraz odporność na zanieczyszczenia. Dzięki znacznej pojemności wodnej oraz palnikowi dwustopniowemu kocioł VKO icoVIT sprawdzi się zarówno w starszych instalacjach o dużej pojemności jak i nowoczesnych systemach o małym zładzie wodnym.

Pompa ciepła geoTHERM VWL S - łatwy montaż i wysoka efektywność

W ubiegłym roku do oferty Vaillant wprowadzona została nowa pompa ciepła powietrze-woda geoTHERM VWL S. Jest to jeden z najprostszych w montażu modeli pomp ciepła typu Split na rynku. W przeciwieństwie do dotychczas stosowanych rozwiązań, nie ma w tym przypadku potrzeby dokonywania jakiejkolwiek ingerencji w układ ziębniczy pompy ciepła. Nie wykonuje się połączeń pomiędzy jednostkami odpornych na pracę w wysokim ciśnieniu i dobrze izolowanych. Wystarczy zamontować obie jednostki (wewnętrzną i zewnętrzną), połączyć je rurami polietylenowymi i napełnić ten obieg wodnym roztworem glikolu etylenowego. Nie ma ryzyka wycieku czynnika ziębniczego oraz szeregu dodatkowych prac związanych z łączeniem, opróżnianiem i napełnianiem instalacji ziębniczej. Jednocześnie efektywność pompy ciepła geoTHERM VWS L pozwala na znaczną redukcję kosztów ogrzewania budynku, szczególnie w porównaniu do systemów grzewczych wykorzystujących olej opałowy czy gaz płynny.

Dla warunków normatywnych współczynnik COP pompy ciepła geoTHERM współpracującej z ogrzewaniem podłogowym wynosi około 4,00, a w czasie mrozów rzędu 15 C nadal przekracza 2.

Nowe sterowniki calorMATIC

W tym roku wprowadzono do oferty również nową linię sterowników pokojowych i pogodowych calorMATIC. Ich szczególną cechą jest możliwość dostosowywania temperatury pracy kotła do aktualnych potrzeb. W przypadku sterowników pogodowych odbywa się to na podstawie pomiaru temperatury zewnętrznej, w przypadku sterowników pokojowych - na podstawie temperatury pokojowej. W efekcie kocioł pracuje z najniższą temperaturą, która zapewni komfort w domu czy w mieszkaniu. Jednocześnie można zniwelować czy wyeliminować nieprzyjemny efekt gwałtownego nagrzewania się grzejników. 

Dodatkowo przy tworzeniu nowej linii sterowników uwzględniono zgłaszane potrzeby użytkowników i dostosowano sposób obsługi do metod znanych przy obsłudze różnego rodzaju urządzeń mobilnych. Korzystanie z nowych sterowników calorMATIC powinno być intuicyjne i proste.

www.vaillant.pl