Produkty

Ogrzewanie płaszczyznowe

Dodano 01.01.2011

Do zbudowania systemu ogrzewania płaszczyznowego potrzebne są odpowiednie materiały, które oferuje system instalacyjny QIK oparty na rurze wielowarstwowej PE-RT/AL/PE-RT lub PE-Xc/Al/Pe-XC, złączkach zaprasowywanych mosiężnych, cynowanych lub z polifluorku winidylenu PVDF oraz na rozdzielaczach z mosiądzu lub stali nierdzewnej.

Ogrzewanie płaszczyznowe, w odróżnieniu od ogrzewania grzejnikowego, przekazuje ciepło do otoczenia głównie przez promieniowanie. Ogrzewanie to jest systemem niskotemperaturowym, bowiem optymalna temperatura czynnika grzewczego wynosi około 40-45şC i nie powinna przekraczać 50şC. Ograniczenie temperaturowe podyktowane jest względami zdrowotnymi i dzięki jego wprowadzeniu ogrzewanie płaszczyznowe znajduje szerokie zastosowanie w szpitalach, sanatoriach i wszędzie tam, gdzie zaostrzone są normy czystości, jak również w budownictwie jednorodzinnym.

Do zbudowania opisanego wyżej systemu potrzebne są odpowiednie materiały, które oferuje system instalacyjny QIK oparty na rurze wielowarstwowej PE-RT/AL/PE-RT lub PE-Xc/Al/Pe-XC, złączkach zaprasowywanych mosiężnych cynowanych lub polifluorku winidylenu PVDF oraz rozdzielaczach mosiężnych z mosiądzu lub stali nierdzewnej.

Wewnętrzna i zewnętrzna warstwa rury wykonana jest z wysokiej jakości polietylenu (PE) sieciowanego metodą elektronową (Xc) lub uszlachetnionego (RT), który wykazuje dużą elastyczność, pozwalając na swobodne układanie np. pętli ogrzewania podłogowego. Zastosowanie jednakowych warstw polietylenu w odróżnieniu do innych oferowanych rur wielowarstwowych na polskim rynku powoduje, że rura jednakowo „pracuje”, nie powodując różnych naprężeń wzdłuż warstwy aluminium, która jest trwale z nimi związana. Wkładka aluminiowa stanowi 100% barierę antydyfuzyjną, która zabezpiecza instalację przed przenikaniem tlenu z otoczenia. Jest to bardzo ważna cecha przy ogrzewaniu płaszczyznowym, ze względu na długość rury układanej w polach grzejnych. Kolejnym elementem systemu instalacyjnego QIK są kształtki zaprasowywane posiadające w swojej konstrukcji trzy o-ringi wykonane z EPDM. Jest to jedyne takie rozwiązanie konstrukcyjne dostępne na rynku polskim. Zastosowanie kształtek QIK pozwala na wykonywanie połączeń zaprasowywanych pięcioma różnymi profilami szczęki prasującej. Są to profile TH, H, U, RF oraz MT. Nie musimy zastanawiać się, jaki typ szczęki mamy aktualnie zamontowany w narzędziu, by uniknąć nieprawidłowego zaprasowania połączenia, a w efekcie pojawienia się przecieku. Kształtki wykonane są z mosiądzu pokrytego cyną, która znajduje się na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni kształtki. Cyna spełnia rolę warstwy antykorozyjnej. Konstrukcja kształtki została tak zaprojektowana, aby zastosowane rozwiązania uczyniły ją uniwersalną i niepowtarzalną.

Zdając sobie sprawę z wysokich kosztów zakupu narzędzi do zaprasowywania, w hurtowniach Instal-Konsorcjum funkcjonuje program, w ramach którego instalatorzy dokonujący zakupu kompletnegosystemu instalacyjnego QIK, mogą otrzymać bezpłatnie prasy elektryczne bądź akumulatorowe. Rozdzielacze QIK występują w dwóch wersjach wykonania: z rury mosiężnej bezołowiowej w gatunku M63 oraz stali nierdzewnej. Materiały te nie zawierają szkodliwych pierwiastków np. ołowiu, niekorzystnie wpływającego na niezawodność i trwałość instalacji. Otwory pod łączniki w belkach wykonane są unikatową metodą polegającą na wypiętrzaniu rodzimego materiału rury na zewnątrz i do wewnątrz.

Powoduje to zwiększenie długości gwintu do sześciu zwojów i zapewnienie niezawodnego połączenia elementów. Wszelkie uszczelnienia w rozdzielaczu wykonane są z gumy EPDM 70. Belki rozdzielaczy do uchwytów mocowane są za pośrednictwem wkładek tłumiących, wykonanych z miękkiego polietylenu. Każdy rozdzielacz po montażu poddawany jest próbie szczelności, przy ciśnieniu wynoszącym 8 bar. Informacja o przeprowadzonej próbie umieszczana jest w postaci naklejki na belce. W ofercie ogrzewania płaszczyznowego QIK występują różne wersje rozdzielaczy (z rotametrami, z zaworami regulacyjnymi, do współpracy z termonapędami). Stosując którykolwiek z tych rozdzielaczy, poprzez termostaty połączone z siłownikami, użytkownik ma możliwość indywidualnej regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach /płaszczyznach. System ogrzewania płaszczyznowego QIK może być montowany np. jako ogrzewanie podłogowe na styropianie QIK z ekranem, z mocowaniem pętli grzejnych za pomocą klipsów, na płytach systemowych posiadających specjalne wyżłobienia w styropianie lub płytach z folią polistyrenową, posiadającą „wypustki” trzymające rurę. Cały system objęty jest 10-letnią gwarancją oraz ubezpieczeniem w wysokości 3 mln €. Wszystkie wymienione powyżej materiały posiadają odpowiednie aprobaty techniczne wymagane przez polskie prawo oraz atesty higieniczne. Warto również dodać, że system instalacyjny QIK został nagrodzony Złotym Medalem Podkarpackiego Rynku Budowlanego. System instalacyjny QIK dostępny jest wyłącznie w hurtowniach Instal-Konsorcjum.