Produkty

Pompa ciepła HP 260 ACS marki Beretta

Dodano 17.12.2014

Każdy, kto rozpoczyna przygodę z budową własnego domu, na samym początku podejmuje wiele trudnych decyzji dotyczących m.in. wielkości, kształtu i lokalizacji działki, na której powstanie dom, oraz dokonuje wyboru projektu. Już na tym etapie należy się zastanowić jaki sposób ogrzewania wybrać. Warto też zwrócić uwagę czy w projekcie ujęto pomieszczenia gospodarcze: kotłownię, spiżarnię czy pralnię, które okazują się niezwykle użyteczne.

W przypadku wyboru pompy ciepła powietrze-woda, przeznaczonej do przygotowania c.w.u. lub gazowej instalacji grzewczej, kotłownia nie jest niezbędna, choć bardzo przydatna (rys. 1). Pompy ciepła marki Beretta są przystosowane do pracy z powietrzem pobieranym zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz pomieszczenia, w którym zostały zainstalowane. Należy jedynie pamiętać, aby w przypadku poboru powietrza z wewnątrz zostały zachowane minimalne wymiary kubatury oraz aby nie wpływało to na komfort cieplny w samym pomieszczeniu. Kocioł gazowy (z zamkniętą komorą spalania, moc do 30 kW) można z kolei zamontować w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do stałego pobytu ludzi, takich jak kuchnia czy łazienka. Tym bardziej, że projektowane aktualnie kotły gazowe są wysoce estetyczne i świetnie wkomponowują się w całość wystroju wnętrza.

Jak działa pompa ciepła powietrze-woda?

Pompy ciepła HP 260 ACS pobierają energię cieplną z powietrza i wykorzystują ją do produkcji ciepłej wody użytkowej. Czynnik chłodniczy (R134A) zmienia swój stan w parowniku poprzez pobór ciepła z otoczenia zewnętrznego. Sprężarka, która jest sercem systemu, zwiększa temperaturę czynnika ogrzanego przez powietrze. Odbywa się to poprzez zwiększenie ciśnienia czynnika chłodniczego, który w efekcie osiąga temperaturę około 90°C. Następnie w skraplaczu następuje oddanie energii cieplnej wodzie użytkowej i podgrzanie jej do temperatury max. 60°C. Na koniec czynnik przechodzi przez zawór rozprężny, następuje spadek ciśnienia i temperatury tego płynu i jego powrót do parownika, gdzie następuje ponowny pobór ciepła z otoczenia zewnętrznego, po czym cały cykl jest powtarzany. Możliwe jest również użycie innych źródeł ciepła (modele pomp z dodatkowymi wężownicami), np. instalacji solarnej i/lub kotła gazowego. Standardowo pompa ciepła posiada grzałkę elektryczną 1,5 kW.

Nie bez przyczyny wspomniałam również o kotle gazowym – w chłodniejsze dni przydatne okazuje się wspomaganie pompy ciepła właśnie takim urządzeniem. Wyjątkowo oszczędnym rozwiązaniem jest kocioł kondensacyjny Exclusive Green HE 25 R.S.I. z szerokim zakresem modulacji mocy (już od 2,5–25 kW) oraz wbudowaną pompą modulowaną o klasie energetycznej A.

Budowa i zabezpieczenia

Pompa ciepła HP 260 ACS (rys. 2) jest urządzeniem typu monoblok (2 w 1) składającym się ze zbiornika c.w.u. połączonego z pompą ciepła. Dzięki izolacji wykonanej ze spienionego poliuretanu o grubości 50 mm zasobnik ten pozwala gromadzić i utrzymywać ciepło przez długi czas. Jest wykonany ze stali węglowej, pokryty dwiema wewnętrznymi powłokami emalii SMALGLASS i wyposażony w antykorozyjną anodę magnezową.

Warto zwrócić uwagę, że wężownica skraplacza została owinięta wokół zasobnika, co – w razie przerwania jej ciągłości – wyklucza możliwość przedostania się czynnika do wody sanitarnej.

Modele

Pompa ciepła HP 260 ACS jest dostępna w dwóch wersjach:

  1. z zasobnikiem c.w.u. o pojemności 268 l,
  2. z dodatkową wężownicą do podłączenia instalacji solarnej lub kotła (model HP 260 ACS S);
  3. z zasobnikiem c.w.u. o pojemności 265 l,
  4. dwiema wężownicami do podłączenia dwóch dodatkowych źródeł ciepła (np. instalacji solarnej i kotła) (model HP 260 ACS SC).

Szereg ciekawych funkcji

Sterownik w pompie ciepła (rys. 3) posiada możliwość zaprogramowania częstotliwości dezynfekcji zbiornika (w celu wyeliminowania bakterii i zachowania higieny zasobnika c.w.u.) oraz pracy pompy w trybie taryfy ekonomicznej. W przypadku posiadania dwóch taryf za energię elektryczną  i odpowiedniego licznika, można wykorzystywać grzałkę elektryczną tylko w godzinach kiedy stawki za prąd są bardziej korzystne.

HP 260 ACS posiada również innowacyjną i energooszczędną funkcję dynamicznej krzywej grzewczej. Sterownik umożliwia automatyczną zmianę nastawy temperatury w zależności od temperatury powietrza. Zmiana ta jest realizowana poprzez wyznaczenie nowej nastawy temperatury w zasobniku w zależności od temperatury zewnętrznej, zmierzonej za pomocą czujnika.

Z kolei modulowany wentylator dopasowuje prędkość obrotową do wartości temperatury powietrza, gwarantując utrzymanie wysokiej sprawności.

Wartość współczynnika COP (z ang. coefficient of performance)

Sprawność pomp ciepła określa współczynnik COP. Mówi on w jakim stopniu urządzenie to wykorzystuje ciepło ze środowiska naturalnego w stosunku do zużytego prądu. Współczynnik ten nie jest wielkością stałą dla danego rodzaju pompy ciepła i zależy od wielu czynników:

  1. budowy i parametrów pompy ciepła,
  2. temperatury powietrza (dolnego źródła),
  3. temperatury zasilania instalacji (górnego źródła),
  4. różnicy pomiędzy temperaturą wody zasilającej instalację grzewczą a temperaturą powrotu.

Współczynnik COP dla pompy ciepła HP 260 ACS wynosi 3,25 (przy temp. powietrza 15°C – temp. wody 15–50°C). Oczywiście im wyższa wartość współczynnika COP, tym lepiej, dlatego jeśli chcemy porównać urządzenia różnych producentów, należy zwrócić uwagę na parametry, przy jakich wartość COP jest osiągana.

Dzięki wykorzystaniu energii pochodzącej z powietrza, pompa ciepła jest przyjazna dla środowiska naturalnego. Łatwość instalacji, ciche i niezawodne działanie oraz niskie koszty utrzymania to główne korzyści płynące z użytkowania bardzo ekologicznego i ekonomicznego urządzenia, jakim jest pompa ciepła HP 260 ACS marki BERETTA.