Produkty

Rewolucja w technice pompowej!

Dodano 01.07.2011

Na targach ISH 2011 we Frankfurcie WILO pokazało wiele rewolucyjnych rozwiązań.

Jednym z nich jest innowacyjna pompa Wilo-Stratos GIGA. Jest to niesłychanie energooszczędna pompa elektroniczna o konstrukcji Inline, napędzana elektronicznie komutowanym silnikiem z wirnikiem z magnesu trwałego. Ten typoszereg pomp dławnicowych, o najwyższej sprawności, uzyskujących wyższe wartości podnoszenia i wydajności, używanych w instalacjach grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych jest całkowicie nowym projektem. Po raz pierwszy pompy dławnicowe są napędzane elektronicznie komutowanym silnikiem z wirnikiem z magnesu trwałego. Dzięki temu Wilo oferuje pompy z silnikiem o sprawności powyżej 9 %, to jest sprawności przekraczającej wymogi najwyższej klasy sprawności IE (zgodnie z IEC TS 60034-31 Ed.1). W zestawieniu z dostępnymi na rynku nieregulowanymi pompami starej generacji można uzyskać w rezultacie do 70% oszczędności energii. W porównaniu do typowo regulowanych pomp potencjał oszczędności wynosi do 40% (badania zgodne z profilem obciążenia „Błękitny Anioł”). Rezultatem tego jest szybka amortyzacja kosztów inwestycyjnych w porównaniu do pomp standardowych, uzyskiwana w ciągu maksymalnie dwóch lat.

Druga nowość w ofercie WILO, pokazana na ISH Frankfurt, to typoszereg wysokociśnieniowych pompy wirowych wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę, podwyższania ciśnienia, w przemysłowych systemach obiegowych, w obiegach wody chłodzącej i systemach nawadniania. Nowy typoszereg pompWilo-Helix EXCEL będzie napędzany, podobnie jak Wilo-Stratos GIGA, bardzoenergooszczędnymi silnikami EC, o sprawności przewyższającej 94%.

Oferując swoim Klientom zestawy hydroforowe, zabudowane na tych pompach, umożliwiamy im oszczędność do 70% energii elektrycznej. Wynikiem tego jest szybka amortyzacja nakładów inwestycyjnych w zestawieniu z pompami standardowymi. Zaś dzięki nowym rozwiązaniom technicznym, w budowie pompy, podwyższamy jej trwałość i obniżamy cenę przeglądów serwisowych. Na stoisku WILO mogliśmy obejrzeć jak udoskonalona została, znana nam, pompa Wilo-Stratos PICO, już obecnie oferująca użytkownikowi, w porównaniu do pomp stałoobrotowych starej generacji, oszczędności w zużyciu energii sięgające poziomu 90%.Wyposażono ją w funkcję „Dynamic Adapt”, umożliwiającą dynamiczną optymalizację nastawionej wysokości podnoszenia, zgodną z aktualnym zapotrzebowaniem systemu. Dzięki tej optymalizacji eliminuje się nie tylko szumy występujące przy zaworach termostatycznych, lecz również uzyskuje dodatkową oszczędność energii. TÜV SÜD zmierzył, wykorzystując standardową procedurę pomiarową, średnie roczne zużycie energii elektrycznej przez tą pompę, dla typowego domu jednorodzinnego. Wynosi ono 46,5 kWh rocznie. Wynikiem takim nie może się pochwalić żadna inna pompa tego typu.

Równocześnie z optymalizacją modelu pompy Wilo-Stratos PICO Wilo pokazało nowy standardowy typoszereg wysokosprawnych pomp – pompę Wilo-Stratos Yonos PICO, która już dziś spełnia wymagania dotyczące oszczędności energii będące obowiązywać od 1 sierpnia 2015 roku. Wilo-Stratos Yonos PICO ma kompaktową konstrukcję i pokazuje, na wyświetlaczu LED, informacje dotyczącej nastawionej wysokości podnoszenia lub aktualny pobór mocy. Nowa pompa oferuje sposoby regulacji różnicy ciśnień w sposób stało lub zmienno ciśnieniowy oraz funkcję  odpowietrzania. Pojawi się wkrótce na naszym rynku!

W sumie, dzięki projektowi wysokosprawnej pompy dławnicowej Wilo-Stratos GIGA, bezdławnicowych pomp Wilo- Stratos przeznaczonych dla średniego zakresu wydajności oraz wysoce energooszczędnej pompy obiegowej Wilo- Stratos PICO przeznaczonej do mniejszych obiegów grzewczych i klimatyzacji Projektanci, Wykonawcy i Inwestorzy mogą sprostać wszystkim zapotrzebowaniom techniki budowlanej stosując szczególnie energooszczędne i wysokosprawne pompy Wilo. Zakresy wydajności tych trzech typoszeregów pomp Wilo-Stratos uzupełniają się znakomicie. Targi ISH 2011 ukazały również inne nowości WILO, które stopniowo będą wprowadzane na rynek w 2011 roku. To nowe, oszczędne pompy głębinowe Wilo- TWI 3” i 4” z przetwornicami częstotliwości wbudowanymi i zewnętrznymi, które dają nowe możliwości w technice domowego pozyskania wody. Zobaczyliśmy również pompy zanurzeniowe TMR 32 do odwodnień o minimalnym poziomie odsysania resztek wody nawet 2mm. W związku z Dyrektywą ErP, Komisja Europejska określiła, że po wprowadzeniu pomp o wysokiej sprawności energetycznej, na terenie całej Europy będzie można zaoszczędzić do 2020 roku około 50% zużywanej obecnie energii zasilającej pompy! Firma Wilo jest już gotowa do wdrożeń, widzieliśmy to na targach ISH we Frankfurcie! Za 2 lata na następnych ISH 2013 będziemywnowej rzeczywistości, zupełnie nowej, przynajmniej jeśli chodzi o świat pomp! Sądzę, iż udało mi się Państwu przybliżyć nie tylko nowe regulacje prawne dotyczące pomp, obowiązujące również w Polsce, ale także to jak WILO w praktyce realizuje wdrażanie „najwyższej sprawności” (ang. High Efficiency) oraz w jaki sposób Wilo, kolejny raz, wyznacza nowe standardy dla całej branży pompowej.