Produkty

Rozdzielacze QIK z mosiądzu i stali

Dodano 18.09.2014

Firma Techniprot, dostawca rozdzielaczy QIK do ogrzewania centralnego i podłogowego, jako pierwsza w Polsce podjęła ich produkcję. Urządzenia te wytwarzane są z rur mosiężnych bezołowiowych w gat. CW 508L (M63) oraz z rur ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301 (0H18N9).

Zalety rozdzielaczy produkowanych z rur mosiężnych bezołowiowych:

  • mosiądz charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na korozję, co ma decydujący wpływ na długą i bezawaryjną pracę w instalacji,
  • z mosiądzu tego gatunku nie wydzielają się tlenki ołowiu niekorzystnie wpływające na niezawodność i trwałość wszystkich elementów instalacji,
  • mosiądz odporny na odcynkowanie, które powoduje obniżenie wytrzymałości i szczelności,
  • wysoka jakość i estetyka rozdzielaczy.

Zalety rozdzielaczy produkowanych ze stali nierdzewnej:

  • materiał wysokiej jakości, gwarantujący znakomitą odporność na korozję, jak również na utlenianie,
  • dzięki powłoce pasywnej nie reaguje z innymi czynnikami, nie powoduje degradacji materiału, będącej przyczyną zanieczyszczenia wody,
  • neutralność materiału potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych.

Rozdzielacze QIK charakteryzują się kompaktową budową, funkcjonalnością, prostotą działania i niezawodnością. Zapewniają higieniczność (posiadają atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny) oraz wysoką estetykę instalacji poprzez ich nowoczesność i lekkość konstrukcji. Można je montować w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, ogrzewania płaszczyznowego oraz w instalacjach technologicznych w przemyśle.

Wyposażenie rozdzielaczy QIK jest zróżnicowane w zależności od ich przeznaczenia. Belki wyposażone są w zawory odpowietrzające i zawory spustowe, które są niezbędne w systemie ogrzewania podłogowego, oraz w zawory regulacyjne zasilające i powrotne lub wskaźniki przepływu, za pomocą których można odciąć poszczególne obwody grzewcze (pętle).

Na zaworach regulacyjnych powrotnych istnieje możliwość montażu siłowników elektrotermicznych, które zapewniają automatyczną regulację temperatury każdej z pętli sterowaną przewodowo lub bezprzewodowo (np. radiowo) przez regulatory temperatury w pomieszczeniach. Przepływomierze stanowią najbardziej zaawansowany sposób regulacji przepływu w pętlach obiegów ogrzewania podłogowego. Służą do pomiaru strumienia przepływu czynnika grzejnego na poszczególnych obiegach oraz precyzyjnej jego regulacji, tak, aby ciepła woda rozchodziła się równomiernie do każdej pętli. Regulacja ta jest możliwa dzięki wyskalowanej podziałce przepływomierza w litrach/min. Takie wyposażenie zapewnia prawidłowe parametry pracy instalacji ogrzewania podłogowego oraz daje możliwość niezależnego sterowania każdą pętlą ogrzewania podłogowego.

Wszystkie uszczelnienia w rozdzielaczach QIK wykonane są z atestowanego kauczuku w gatunku EPDM-70. Belki rozdzielaczy do uchwytów mocowane są za pośrednictwem wkładek gumowych lub wykonanych z miękkiego polietylenu, które tłumią wszelkie drgania i hałas spowodowany pracą instalacji. Po montażu każdy rozdzielacz sprawdzany jest pod kątem szczelności pod ciśnieniem 8 bar.

Rozdzielacze posiadają charakterystyki hydrauliczne w postaci diagramów, opracowane przez Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej. Rozdzielacze QIK uzyskały Aprobatę Techniczną, a producent wystawił Krajową Deklarację Zgodności.

Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych, w tym m.in. bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania.

Krajowa Deklaracja Zgodności jest dokumentem umożliwiającym legalne wprowadzenie wyrobu budowlanego (w tym wypadku rozdzielaczy QIK) do obrotu.

Różnorodność rozwiązań i wykonań pozwala projektantom instalacji i inwestorom na optymalny dobór rozdzielaczy pod względem konstrukcyjnym, wykonawczym i cenowym.

Bogdan Nowicki

www.qik.pl