Produkty

Sterowniki stałotemperaturowe ESBE CRA 100

Dodano 15.03.2013

Modernizacja kotłowni nie zawsze wiąże się z koniecznością wymiany źródła ciepła. Często mniejszym nakładem inwestycyjnym można usprawnić instalację, uzyskując jednocześnie oszczędność, komfort cieplny oraz automatyzację procesu.

Łatwe w obsłudze kotłownie wyposażone w proste źródło ciepła, tj:

• kotły na paliwo stałe, wyposażone w miarkownik ciągu lub prostą automatykę stałotemperaturową

• kotły olejowe i kotły gazowe stałotemperaturowe

ze względu na sposób regulacji nie są urządzeniami wydajnymi, oszczędnymi i nie zapewniają wysokiego komfortu. Doposażenie instalacji w zawory mieszające oraz sterowniki regulacyjne, a dodatkowo np. w zbiornik akumulacyjny, znacznie wpływa na wzrost komfortu cieplnego, a przede wszystkim pozwala na oszczędność.

Sterowniki stałotemperaturowe serii CRA100 cz. 1:

Zastosowanie w instalacji sterowników stałotemperaturowych wpływa na:

• poprawę komfortu cieplnego – poprzez zastosowanie regulacji stałotemperaturowej,

• oszczędność – zmagazynowanie nadwyżki ciepła w zbiorniku akumulacyjnym.

Sterowniki CRA to regulatory stałotemperaturowe. Ich zadaniem jest utrzymanie żądanej temperatury zasilania na stałym poziomie. Na poniższym rysunku przedstawiono możliwe zastosowanie sterownika CRA.

Pierwszy schemat przedstawia stałotemperaturową pracę obiegu grzewczego, w tym przypadku ogrzewanie podłogowe. Zadaniem sterownika CRA jest utrzymanie temperatury zasilania na stałym poziomie. Korzyści płynące z zastosowania regulacji stałotemperaturowej w takim przypadku to obniżenie temperatury pracy czynnika obiegu grzewczego względem źródła ciepła, co zapobiega przegrzewaniu się pomieszczenia, zapewniając komfort cieplny. Dzięki zamontowaniu zbiornika buforowego między kotłem a zaworem ze sterownikiem uzyska się korzyści w postaci oszczędności. Będą one wynikać ze zmagazynowania nadwyżki ciepła w zbiorniku akumulacyjnym.

Schematy drugi i trzeci przedstawiają zastosowanie urządzenia CRA do ochrony kotła przed niską temperaturą powrotu. Sterownik CRA na schemacie 2 współpracuje z zaworem VRG130 lub 3F, natomiast na schemacie 3 z zaworem VRB140. Zadaniem sterownika jest nadzór nad temperaturą powrotu i utrzymanie jej na odpowiednim poziomie. Jest to zabezpieczenie kotła przed kondensacją oraz wykraplaniem się pary wodnej na ściankach kotła, a więc stanowi ochronę przed korozją. Jest to istotne w kotłach niskotemperaturowych (nie mylić z kotłami kondensacyjnymi) oraz kotłach na paliwo stałe. Dodatkowo „prowadzenie” wysoko kotła na paliwo stałe zapewnia efektywniejsze spalanie, ogranicza emisję zanieczyszczeń i sadzy. Natomiast w zbiorniku akumulacyjnym utrzymujemy korzystny układ warstw.

Korzyści wynikające z zastosowania sterownika CRA w tych układach to ochrona kotła, efektywniejsze spalanie paliw stałych oraz uwarstwienie w zbiorniku buforowym.

Zakładając, że obiegi grzewcze podłączone do bufora wyposażono w zawory mieszające, możemy również oczekiwać obniżenia temperatury czynnika grzewczego na obiegu grzewczym w stosunku do bufora, a więc i źródła ciepła. To wszystko dodatkowo przekłada się na oszczędności (magazynowanie nadwyżki ciepła) oraz komfort.

Wkrótce w części drugiej: korzyści wynikające z doposażenia instalacji w sterowniki temperatury pomieszczenia ESBE seria CRB100.

www.esbe.pl

Schemat 1

 

 

 

 

 

 Schemat 2

 

 

 

 

 

 

 

Schemat 3