Produkty

Syrobloc typu 330 DN20 od SYR

Dodano 05.09.2012

Armatura Syrobloc 330 służy do zabezpieczania przed przekroczeniem ciśnienia zamkniętych podgrzewaczy wody użytkowej. Posiada wymagane przez normy elementy osprzętu dla zabezpieczenia podgrzewaczy wody, spełniając jednocześnie wymagania klasy pierwszej dotyczące hałasu w budynkach (wg DIN 4109).

Zwarta forma zespołu Syrobloc 330 umożliwia bardzo racjonalny i szybki montaż, także z uwagi na najbardziej typowe przyłącza w instalacjach, czyli 22mm lub 3/4”.

Syrobloc 330 zabezpiecza podgrzewacz wody także przed przepływem zwrotnym wody.

Syrobloc typ 330 DN20 składa się z:

- membranowego zaworu bezpieczeństwa z siedziskiem ze stali nierdzewnej; nastawy zaworu: 4, 6, 8, 10 bar,
- zaworu zwrotnego,
- zaworu odcinającego.

Montaż przy pomocy śrubunków zaciskowych 22mm lub dodatkowych śrubunków 3/4” (przejściówki). Zawór bezpieczeństwa można obracać o 360°, dzięki czemu łatwo skierować wyrzut zaworu w wymaganym kierunku.

Maksymalna temperatura pracy: 95°C.

Współczynnik przepływu Kv przy Δp = 1 bar: Kv = 5,8 m3/h.

Za pomocą armatur Syrobloc 330 DN20 można zabezpieczyć podgrzewacze do mocy 148kW. Syrobloc typ 330 DN20 należy montować na rurociągu doprowadzający wodę zimną do ogrzewacza wody. Pomiędzy zespołem Syrobloc a ogrzewaczem nie mogą znajdować się inne armatury ani zawory odcinające.

Dobierając urządzenie (nastawę zaworu bezpieczeństwa) należy pamiętać o maksymalnym ciśnieniu roboczym ogrzewacza wody oraz o ciśnieniu roboczym instalacji.

Więcej o urządzeniach firmy SYR znajdą Państwo na stronach internetowych www.syr.pl.