Produkty

System instalacyjny QIK (cz. 2)

Dodano 01.04.2010

W poprzednim numerze Biuletynu zaprezentowane zostały podstawowe elementy systemu instalacyjnego QIK. W bieżącym numerze przedstawiamy produkty uzupełniające systemu QIK, którymi są zawory mieszające, wymienniki płytowe oraz zawory kulowe.

Trzydrogowe zawory mieszające ZQM znajdują zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania jako zawory mieszające medium gorące z zimnym. Stosujemy je głównie dla obniżenia temperatury medium zasilającego ogrzewanie podłogowe.

Zawory te wykorzystywane są również do instalacji ogrzewania standardowego – grzejnikowego, jak również do podnoszenia temperatury medium powracającego do kotła. Budowa zaworu mieszającego została przedstawiona na schemacie  zamieszczonym obok. Korpus, grzyb, pokrywa zaworu ZQM wykonane są z mosiądzu. Uszczelnienie wałka, jako uszczelnienie dynamiczne, standardowo zapewniono dwoma O-ringami EPDM. Niewątpliwą zaletą gwintowanych zaworów ZQM jest ich pełna gama, co znacza, że zawory te występują w szerokim zakresie średnic, od 1/2" do 2". Dodatkowo dla dopasowania zaworu do projektowanej lub istniejącej instalacji, mieszacze wykonywane są dla kilku wartości kvs dla tej samej średnicy. Na przykład średnica 3/4" występuje aż w trzech różnych wykonaniach, dla wartości kvs: 4, 6 i 8.

Dodatkowym atutem zaworów ZQM jest niebieska skala wizualizująca położenie grzyba zaworu, pokazująca stopień zmieszania czynnika. Skala ta wykonana jest dwukierunkowo (od 0 do 10 i odwrotnie) dzięki czemu możemy mieć właściwą wizualizację dla różnych sposobów zamontowania zaworu. Dzięki możliwości łatwego przestawienia skali, czynność tę może wykonać zarówno instalator montujący zawór, jak również użytkownik. 

Zawory mieszające ZQM mogą pracować samodzielnie, jednak w pełni zostaną wykorzystane, gdy zamontujemy je wspólnie z siłownikami obrotowymi QM, które podłącza się do automatyki kotłowej, instalacyjnej. Słabą stroną ręcznego ustawienia zaworu jest jego jedno, stałe położenie. Zawór nie jest w stanie reagować na warunki, jakie panują w instalacji, chyba że przy zaworze będzie stał użytkownik, który ręcznie dostosuje jego położenie. Dlatego polecamy zastosowanie siłowników obrotowych wraz z regulatorami pogodowymi, dzięki czemu zawór, przy pomocy siłownika QM, będzie automatycznie reagował na zmiany temperatury zewnętrznej, zmianę temperatury pomieszczenia itp. Przyczyni się to również do oszczędności energii, jaką możemy w danej instalacji uzyskać.

Kolejnym elementem systemu instalacyjnego QIK są wymienniki płytowe QIK. Charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością w przekazywaniu ciepła, które może być uzyskiwane przy różnicy temperatur wynoszącej 1°C. Płytowe wymienniki ciepła pozwalają uzyskiwać duże schłodzenia wody grzewczej umożliwiające lepsze wykorzystanie ciepła. Kształt górnej i dolnej części płyty termicznej został zaprojektowany w sposób pozwalający na skuteczne rozprowadzenie medium w wymienniku. Powoduje to równomierne wykorzystywanie całej powierzchni płyty do przekazywania ciepła i jednocześnie likwiduje tzw. martwe przestrzenie”, które mają tendencje do gromadzenia osadów zanieczyszczeń. Wymienniki lutowane mają lżejszą konstrukcję niż ich odpowiedniki uszczelkowe i są znacznie tańsze, ze względu na ich bardziej masową i zautomatyzowaną produkcję. Obecnie w ofercie QIK proponujemy 7 typów wymienników lutowanych.

Wymienniki te oznaczone są jako:

  • SL23 – podłączenia: G ˝", G ľ"
  • SL34, SL32 – podłączenia: G ľ", G 1"
  • SL70 – podłączenia: G ľ", G 1", G 1 ˝"
  • SL140 – podłączenia: G 2", G 2 ˝"

Wymienniki lutowane produkowane są w rozmiarach co 10 płyt. Liczba płyt w wymienniku lutowanym może dochodzić nawet do 200. Wymienniki lutowane SL70, SL140 posiadają trzy rodzaje płyt termicznych (TK, TM, TL) o różnych charakterystykach cieplnych i hydraulicznych. Pozwala to na dobranie wymiennika z optymalną ilością płyt, zgodnie z wymaganiami klienta czy projektanta, dotyczącymi ilości przekazanego ciepła lub  oporów przepływu.

Nowością w ofercie marki QIK są zawory kulowe. Dopuszczone są one do użytku w instalacjach: wodociągowych, grzewczych, sprężonego powietrza, hydraulicznych i pneumatycznych. Dzięki użyciu wyłącznie certyfikowanych materiałów (kontrola paszportów materiałowych) oraz odkuwaniu na gorąco z planowym, sporym naddatkiem, dającym pewność jednorodności struktury zaworu, mogą one pracować przy ciśnieniu roboczym do 30 bar (okazjonalnie 45 bar) i temperaturze od -20°C do 140°C. Zawory mogą pracować w usytuowaniu poziomym i pionowym. Steruje się nimi przez obrót dźwignią o 90°. Natomiast montaż zaworu nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Istotny jest również fakt, że każdy zawór przed opuszczeniem linii produkcyjnej jest poddawany testom szczelności, a wszystkie materiały użyte do produkcji zaworu są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną.Produkty marki QIK produkowane są tylko w europejskich, renomowanych fabrykach, co pozwala na zachowanie wysokich parametrów jakościowych, przy konkurencyjnej cenie. Zachęcamy do zapoznania się z pełną gamą produktową marki QIK, dostępną wyłącznie w hurtowniach Instal-Konsorcjum.