Produkty

System instalacyjny QIK (cz.4)

Dodano 01.04.2010

Nawiązując do wcześniejszych prezentacji systemu instalacyjnego QIK chcielibyśmy zaprezentować kolejne produkty systemu poprawiające komfort oraz efektywność wykorzystania energii cieplnej.

Uzyskanie dużej efektywności i ekonomiczności układu ogrzewania podłogowego jest możliwe tylko w połączeniu z systemem regulacji temperatury pomieszczeń, który uwzględnia potrzeby użytkownika. System powinien być niezawodny, tani i prosty w obsłudze. Jednocześnie musi być dokładny w działaniu oraz elastyczny tzn. taki, który umożliwia wprowadzanie pewnych zmian np. możliwość regulacji temperatury w każdym z pomieszczeń, wprowadzenie programowego obniżenia temperatury w dowolnie wybranym okresie w cyklu dobowym lub tygodniowym.

Ogrzewanie podłogowe zyskuje coraz większe znaczenia dzięki rozmaitym zaletom. Wygoda, dowolne urządzanie w pomieszczeniu, komfort mieszkalny, higiena i ekonomiczność. Ponad połowa wszystkich nowych budynków wyposażana jest już w ogrzewanie podłogowe. Aby wykorzystać wszystkie te zalety, konieczne jest planowanie i wykonanie urządzeń regulowanych technicznych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Podstawowymi elementami wchodzącymi w skład części elektrycznej układu regulacji temperatury w instalacji podłogowej są:

  • siłowniki do zaworów termostatycznych Przeznaczone są do regulacji pojedynczych pomieszczeń lub regulacji grupowej ogrzewania podłogowego w połączeniu z termostatami komorowymi do sterowania przepływu wody./li>
  • termostaty elektroniczne zwykłe z pokrętłem przeznaczone są do regulacji temperatury pomieszczeń lub podłogi w instalacjach ogrzewania podłogowego. Nastawianie temperatury następuje za pomocą pokrętła potencjometru ze skalą, jest możliwe wprowadzenia korekcji nastaw oraz ograniczenia zakresu regulacji temperatur przez użytkownika. Posiada on funkcję nocnego obniżania temperatury, przełączaną ręcznie lub sygnałem z zewnętrznego zegara sterującego.
  • termostaty elektroniczne z wyświetlaczem i przyciskami przeznaczone są do regulacji temperatury w instalacjach ogrzewania podłogowego. Możliwa jest regulacja temperatury pomieszczenia lub podłogi. Nastawianie temperatur i trybu pracy następuje za pomocą trzech przycisków. Wyświetlacz pokazuje aktualny stan pracy regulatora i temperatury. Termostat posiada funkcję nocnego obniżania temperatury, przełączaną ręcznie lub sygnałem z zewnętrznego zegara sterującego.
  • termostaty elektroniczne z programatorem czasowym przeznaczone są do regulacji temperatury w jednym pomieszczeniu w instalacjach ogrzewania podłogowego. Możliwa jest regulacja temperatury pomieszczenia, podłogi lub ich wspólnej kombinacji. Nastawianie parametrów, zegara i trybu pracy następuje za pomocą pięciu przycisków. Wyświetlacz pokazuje aktualny stan pracy regulatora, mierzonej temperatury. Obudowa, z tworzywa w estetycznej obudowie, jest odporna na mn.: uderzenia.

Widoczne są również zaprogramowane czasy przełączenia: normalny, obniżony, ochrony przed mrozem, funkcja urlopowa, tryb ręczny lub auto Termostat posiada funkcję nocnego obniżania temperatury, przełączaną ręcznie lub z wewnętrznego zegara sterującego. Istnieje możliwość zaprogramowania własnego dziennego programu poziomu temperatury oraz wyboru dla każdego dnia tygodnia. Posiada również możliwość zaprogramowania ogrzewania na 7 dni, z wyborem godzin ogrzewania, co pozwala na uzyskanie oszczędności energii przez dostosowanie trybu ogrzewania do Twojego codziennego trybu życia.

  • tygodniowe programatory czasowe przeznaczone są do podłączenia niezależnych dwóch stref czasowych w celu czasowego sterowania funkcją „obniżania temperatury”. Posiadają kilka trybów pracy oraz możliwość ręcznego lub automatycznego wysterowania termostatów. Wielofunkcyjny zegar pracujący w cyklu tygodniowym umożliwia wykorzystanie jednego z gotowych programów czasowych lub też własnego programu użytkownika. Czytelny wyświetlacz zawiera graficzne zobrazowanie aktualnego trybu pracy, nastaw oraz bieżącego czasu. Programowanie nastaw oraz zmiany trybu pracy odbywają się za pomocą 5 przycisków na obudowie urządzenia. Nastawy czasów i parametrów są zabezpieczone przed zanikiem napięcia zasilania.
  • listwy automatyki 6-strefowe i 4-strefowe, listwa przyłączeniowa jest elementem pomocniczym układu regulacji. Opracowano ją w celu ułatwienia wykonania połączeń różnych elementów regulacyjnych, sterujących i napędowych. Podłączenia są z zasilania sieci 230V/ 50Hz lub zasilania napięciem bezpiecznym z oddzielnego transformatora. Montaż jest bardzo prosty, gdyż każde z urządzeń posiadają odpowiednio wyznaczone i oznakowane miejsca podłączenia i zaciski.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta stworzyliśmy wersję ww. podzespołów w wersji bezprzewodowej, która jest prosta w montażu bez kurzu i brudu, bez konieczności wykonywania otworów i przebijania się przez ściany i stropy. Ogrzewanie podłogowe może być samodzielną instalacją grzewczą lub współpracować z instalacją tradycyjną np. grzejnikową. W przypadku, gdy systemy są łączone, istnieje konieczność zastosowania układów redukujących temperaturę na potrzeby zasilenia instalacji ogrzewania podłogowego. Dostosowanie parametrów pracy może być wykonane centralnie na poziomie kotłowni lub też bezpośrednio przy rozdzielaczach obiegów grzewczych. Korektę parametrów zasilania na poziomie rozdzielacza w systemie można przeprowadzić z wykorzystaniem zestawów pompowo-mieszających IsoTherm. Kompaktową stację regulacji IsoTherm dla niskich temperatur stosuje się w celu utrzymania stałej temperatury dopływu w niskich temperaturach w ogrzewaniu powierzchniowym.

Temperatura dopływu regulowana jest stopniowo. IsoTherm stosuje się w instalacjach grzewczych, których emisja cieplna następuje z jednej strony przez urządzenie z wysoką temperaturą dopływu (kaloryfery, grzejniki powietrzne, dmuchawy itp.), a z drugiej przez powierzchnie grzejne o niskiej temperaturze (ogrzewanie podłogowe, ścienne). Zaopatrzenie obu obwodów grzejnych następuje przez wspólny pion instalacyjny. Układy te montowane są do rozdzielacza po prawej lub lewej stronie obwodu grzejnego z gwintem 1”. Oprócz funkcji obniżenia temperatury korygowanej przy zastosowaniu zaworów dwu- i trójdrogowych, w układzie znajduje się pompa obiegowa wymuszająca przepływ w obiegach grzewczych instalacji. Jednocześnie informujemy, że w marcu Instal-Konsorcjum wydrukowało Poradnik Instalatora, w którym opisano wszystkie produkty wchodzące w skład systemu instalacyjnego. Opracowanie to zawiera również przydatne informacje np. średnie zużycie rur w zależności od rozstawu.

W Poradniku zamieszczono kopie dokumentów dopuszczeniowych oraz raport z badania rury PE-RT/al/PE-RT w ITB. Badanie dotyczyło wytrzymałości rury w maksymalnych parametrach tzn. t = 95°C i ciśnieniu P = 27,5 bar przez minimum jedną godzinę. Próba została przerwana po 2 godzinach i nie stwierdzono żadnych zmian w rurze.