Produkty

System pomp ciepła Biawar Multisplit

Dodano 06.11.2015

Powietrzne pompy ciepła z roku na rok zyskują coraz większą liczbę zwolenników. O wzroście popularności tego typu rozwiązań decydują głównie czynniki takie jak konkurencyjna cena instalacji w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami grzewczymi czy gruntowymi pompami ciepła, łatwość instalacji, prężny rozwój technologii, a także wzrost świadomości oraz wiedzy instalatorów i konsumentów na temat instalacji z powietrznymi pompami ciepła.

System powietrznych pomp ciepła BIAWAR MULTISPLIT, dzięki zastosowanym rozwiązaniom, stanowi kompletny system grzania/chłodzenia budynków, zapewniający wydajną pracę i niskie koszty eksploatacji. W poniższym artykule zaprezentowaliśmy możliwości nowego systemu oraz szeroki wachlarz zastosowań.

BIAWAR MULTISPLIT to kompletny, nowoczesny i bardzo elastyczny system grzewczy na bazie powietrznej pompy ciepła z modulowaną mocą 1-13 kW, dostosowany do pracy w warunkach klimatu chłodnego, tj. aż do -32°C. Powietrzna pompa ciepła jako dolne źródło ciepła wykorzystuje powietrze zewnętrzne, odzyskując energię cieplną w nim zawartą, i za pośrednictwem czynnika chłodniczego przekazuje je do jednej lub kilku jednostek wewnętrznych (Rys. 1).

Sercem BIAWAR MULTISPLIT jest inwerterowa jednostka zewnętrzna o mocach 6, 9, 11 i 13 kW. Uzupełnieniem systemu do celów ogrzewania domu jest jednostka wewnętrzna, tzw. hydrokit – stanowiący kompaktową „kotłownię” przeznaczoną do tworzenia systemów grzewczych z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikami lub klimakonwektorami. System Multisplit może być rozbudowany o dodatkowe jednostki wewnętrzne pracujące w systemie powietrze-powietrze, naścienne (AW) i przypodłogowe (AF), które oprócz funkcji grzania doskonale sprawdzą się przy chłodzeniu, oraz o moduł produkcji ciepłej wody EMIX do podłączenia z zewnętrznym zasobnikiem c.w.u.Główną zaletą systemu jest jego kompletność i elastyczność. Układ umożliwia grzanie, chłodzenie oraz podgrzewanie c.w.u. niezależnie od aktualnego trybu pracy poszczególnych jednostek, kształtując przez cały rok pożądany przez użytkowników klimat.

Możliwości zastosowania systemu BIAWAR MULTISPLIT:

  • instalacje ogrzewania/chłodzenia w nowo powstałych budynkach,
  • instalacje ogrzewania/chłodzenia w budynkach poddawanych termomodernizacji,
  • budynki bez instalacji rozprowadzenia ciepła lub instalacje z ogrzewaniem podłogowym, ściennym, grzejnikowym, z klimakonwektorami, w systemach mieszanych,
  • jako jedyne źródło ciepła lub do współpracy ze szczytowym źródłem ciepła,
  • w budownictwie jednorodzinnym, wielorodzinnym, biurach, budynkach usługowych,
  • wyłącznie jako system klimatyzacji,
  • wyłącznie do produkcji c.w.u.

Budowa systemu

W jednostkach zewnętrznych AEI wchodzących w skład systemu BIAWAR MULTISPLIT zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązań, zwiększających ich wydajność. Inwerterowo sterowana sprężarka daje możliwość płynnego dopasowania mocy grzewczej lub chłodniczej pompy ciepła w zależności od aktualnego zapotrzebowania budynku na energię. Przekłada się to na oszczędność energii, a więc zmniejszone koszty eksploatacji. Dodatkowo w porównaniu do standardowych sprężarek typu on-off ilość załączeń urządzenia jest znacznie mniejsza, co wpływa na wydłużenie jego żywotności.

Kolejnym nowatorskim rozwiązaniem jest tzw. inteligentne odszranianie parownika jednostki zewnętrznej – w przeciwieństwie do rozwiązań zwykle stosowanych, w BIAWAR MULTISPLIT przy odszranianiu nie odwraca się obiegu, lecz stosuje specjalny „bypass”, dzięki któremu część gorącego czynnika chłodniczego trafia na parownik, odszraniając go, a pozostała ilość trafia do jednostek wewnętrznych. Zapobiega to nawiewowi zimnego powietrza do pomieszczeń oraz zapewnia ciągłą pracę w celu ogrzewania i produkcji c.w.u. w czasie odszraniania parownika.

Moduł c.o. „Hydrokit” – BIAWAR MULTISPLIT HK to jednostka wewnętrzna o mocach 7, 11 i 14 kW, przeznaczona do podłączenia z jednostkami zewnętrznymi, umożliwiająca stworzenie systemu grzewczego w oparciu o ogrzewanie podłogowe, grzejniki, lub klimakonwektory. Główną zaletą jednostki HK jest jej kompaktowość – w jednym urządzeniu znajduje się większość niezbędnych urządzeń, które w przypadku tradycyjnych rozwiązań trzeba skompletować samodzielnie. Jednostka HK składa się m.in. z przeponowego naczynia wzbiorczego o pojemności 6 l, pompy obiegowej z regulacją prędkości obrotowej, zaworu bezpieczeństwa, 3-stopniowego modułu grzejnego, filtra cząstek stałych, wymiennika oraz systemu sterowania Aquaset, który jest odpowiedzialny za zarządzanie temperaturą wody dostarczanej do systemu grzewczego.

Powietrzne jednostki wewnętrzne

AW (przysufitowe) oraz AF (przypodłogowe) umożliwiają schładzanie oraz ogrzewanie pomieszczeń poprzez nawiewanie powietrza o zadanej temperaturze. Dzięki temu możliwe jest kształtowanie pożądanego klimatu w poszczególnych pomieszczeniach przez samych użytkowników. Ponadto w urządzeniach zastosowano dwa stopnie filtracji powietrza. Odbywa się ona za pośrednictwem zmywalnego filtra pierwszego poziomu oraz dodatkowo filtra plazmowego (AW) lub fotokatalitycznego (AF). Zastosowanie dodatkowych filtrów umożliwia usuwanie zapachów, bakterii i roztoczy oraz pyłków kurzu z powietrza, uzdatniając w ten sposób powietrze w obsługiwanych pomieszczeniach. Wśród dodatkowych zalet systemu powietrze-powietrze należy wymienić inteligentny nawiew zapobiegający uwarstwieniu powietrza o różnej temperaturze w pomieszczeniu (Rys. 2) oraz, w przypadku jednostek AF, zastosowanie czujnika wilgotności (humidex), pozwalającego na dopasowanie odpowiedniej relacji wilgotności i temperatury dla odczuwania lepszego komfortu przez użytkowników (Rys. 3). Do jednostek wewnętrznych dołączany jest pilot bezprzewodowy z możliwością wyboru 5 trybów pracy oraz ustalaniem harmonogramów pracy poszczególnych jednostek.

Moduł c.w.u. EMIX stanowi innowacyjne rozwiązanie do produkcji ciepłej wody, które do ogrzewania wykorzystuje energię z pompy ciepła, a w okresie letnim energię odprowadzaną z budynku podczas chłodzenia, przez co jest rozwiązaniem wyjątkowo ekonomicznym! Daje to ogromną przewagę nad typowymi powietrznymi pompami ciepła, również dlatego, że mamy możliwość równoległej pracy pompy ciepła w trybie chłodzenia przy jednoczesnym podgrzewie c.w.u. przy pomocy energii odprowadzanej z budynku, bez konieczności przełączania trybu pracy (chłodzenie/grzanie). EMIX jest rozwiązaniem niezwykle ekonomicznym (także dzięki zastosowaniu elektronicznej pompy obiegowej z płynną regulacją obrotów) oraz bezpiecznym – specjalna konstrukcja wymiennika zabezpiecza przed kontaktem czynnika chłodniczego z ciepłą wodą użytkową nawet w przypadku mechanicznego uszkodzenia wymiennika. Automatyka modułu EMIX posiada funkcję samoczynnego okresowego przegrzewu przeciwko bakteriom legionelli, który priorytetowo realizowany jest z wykorzystaniem pompy ciepła, a w drugiej kolejności za pomocą grzałki elektrycznej, w którą powinien być wyposażony zasobnik c.w.u.. Moduł wyposażono w intuicyjny panel sterujący z diodami LED, dzięki któremu oczekiwana temperatura c.w.u. i inne parametry urządzenia mogą być modyfikowane w prosty sposób. Moduły EMIX można łączyć w kaskady, co pozwala na stosowanie ich w miejscach o bardzo dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę.

Wszystkich dystrybutorów oraz instalatorów zainteresowanych szkoleniami z systemu BIAWAR MULTISPLIT zapraszamy do kontaktu z Działem Odnawialnych Źródeł Energii firmy NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. (tel. 85 662 84 82, pompyciepla@biawar.com.pl)

Sebastian Kondracki

www.biawar.com.pl