Produkty

Systemy solarne Gavia (cz. 2)

Dodano 03.09.2011

Dziś chcielibyśmy przybliżyć walory termicznego kolektora słonecznego Gavia, dedykowanego do instalacji małych (jednorodzinnych) i dużych (wielorodzinnych, inwestycyjnych), których celem jest podgrzewanie wody do celów użytkowych i wspomagania centralnego ogrzewania w okresach przejściowych.

Budowa

Kolektory słoneczne Gavia występują w wersji pionowej (rys. 1).

Rys. 1. Kolektor słoneczny Gavia

Rys. 2. Przekrój poprzeczny kolektora

Rama kolektora wykonana jest z jednego kawałka giętego profilu aluminiowego co nadaje konstrukcji sztywność i szczelność. Absorber wykonany jest z blachy miedzianej pokrytej wysokoselektywną powłoką absorpcyjną Blue tec. Płyta absorbera połączona jest metodą zgrzewania ultradźwiękowego z systemem rurek miedzianych, w których krąży czynnik roboczy. Całość osłonięta jest od frontu pryzmatyczną szybą solarną, zaś od spodu – blachą aluminiową. Dla zwiększenia  wydajności kolektora, zastosowano izolacją poziomą i boczną absorbera z wełny mineralnej odpornej na wysoką temperaturę (rys. 2). Jednak to co najbardziej wyróżnia kolektory słoneczne Gavia od innych dostępnych na rynku, to niestandardowa budowa absorbera. Najczęściej na rynku mamy do czynienia z absorberami tzw. harfowymi (rys.3), w których czynnik wpływa dolną rurą zbiorczą do kolektora i wypływa górną rurą zbiorczą. Taka konstrukcja absorbera niesie ze sobą konieczność równoważenia hydraulicznego kolektorów słonecznych w baterii oraz zastosowania pomp obiegowych o dużej wydajności, bo kolektory połączone są równolegle w baterii i każdy z nich „oczekuje” dostarczenia przez pompę biegową znamionowego strumienia czynnika solarnego. Przykład takiego systemu widnieje na rys. 4.

>

Jak widać na schemacie  uproszczonym (rys. 4) połączenie kolektorów harfowych pociąga za sobą zwiększenie przepływu w rurociągu zbiorczym. Strumień całkowity jest równy sumie wszystkich przepływów w kolektorach. Im więcej kolektorów w baterii, tym większy przepływ i większa wydajność pompy cyrkulacyjnej. Wadą układów harfowych jest brak możliwości stwierdzenia na etapie uruchamiania instalacji, że któryś z kolektorów nie pracuje prawidłowo lub jest całkowicie niesprawny (układ równoległy). Można to stwierdzić jedynie przez pomiary indywidualne kolektorów, o czym rzadko się wspomina, zwłaszcza w przypadku dużych instalacji solarnych.

A jak to wygląda w kolektorach słonecznych Gavia?

Po pierwsze kolektor Gavia to kolektor dwuharfowy (rys.5), w którym wlot czynnika i wylot znajdują się na jednym poziomie. Takie rozwiązanie zmniejsza ilość króćców przyłączeniowych tylko do dwóch, co zmniejsza ilość elementów łącznych oraz skraca czas montażu.

Po drugie, łączenie kolektorów Gavia w baterii nie wymaga równoważnia hydraulicznewgo (rys. 6), bo kolektory łączy się szeregowo i przez to przepływ w każdym z nich jest jednakowy. Po trzecie, w przypadku gdyby któryś z kolektorów w baterii był niesprawny (np. niedrożny), podczas uruchamiania instalacji byłoby to od razu widoczne przez brak przepływu czynnika w całej instalacji (połączenie szeregowe). I po czwarte, przepływ w rurociągu zbiorczym jest równy przepływowi znamionowemu dla jednego kolektora, co jest ważne w instalacjach solarnych, ponieważ zmniejsza koszty inwestycyjne (mniejsze średnice rurociągów, mniejsze pompy obiegowe, a co za tym idzie również mniej płynu solarnego).

Podsumowanie Kolektory termiczne Gavia mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie jest potrzeba i możliwość wykorzystania promieniowania słonecznego do celów podgrzewu wody użytkowej, basenowej i wsparcia c.o. Cechą wyróżniająca kolektor Gavia jest rama alumioniowa wykonana z jednego giętego profilu alumioniowego oraz absorber z podwójnej harfy.