Produkty

W jaki sposób efektywnie ogrzać obiekt wielkokubaturowy?

Dodano 20.12.2019

Budowa obiektu wielkokubatorowego jak hala przemysłowa czy magazyn wiąże się
z podejmowaniem licznych decyzji co do eksploatacji. Wśród nich zapaść musi także ta,
w naszym klimacie szczególnie istotna: dotycząca ogrzewania.

 

Decydując się na ogrzewanie obiektu kubaturowego, inwestor może stanąć przed dylematem: jaki system zastosować? Dla pomieszczeń takich jak hale, magazyny czy supermarkety charakterystyczne jest występowanie znacznych strat ciepła w krótkich okresach czasu. Dostosowanie się do nagłych zmian temperatury jest możliwe poprzez zastosowanie układu o dobrze dobranej mocy urządzeń oraz automatyki sterującej ich pracą w zależności od zmiany warunków panujących w obiekcie. Takie wymagania wyznaczają sposób, w jaki będzie wytwarzane i dostarczane ciepło.

 

W poniższym artykule zaprezentujemy gazowe aparaty grzewczo-wentylacyjne, rozwiązanie popularne z uwagi na swoją skuteczność oraz niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Firma FLOWAIR oferuje szeroki typoszereg gazowych nagrzewnic powietrza Robur Next-R (jednostki od 10,3 kW do 84 kW nominalnej mocy grzewczej), który pozwala wybrać urządzenie najbardziej odpowiadające „charakterowi” obiektu.

Podstawową zaletą gazowych nagrzewnic powietrza jest fakt, że aparaty tego typu same wytwarzają ciepło potrzebne do podgrzania powietrza. Sposób zasilania nagrzewnic gazowych pozwala im pracować jako samodzielne aparaty, zapewniając w ten sposób ogrzewanie poszczególnych obszarów hali. Każdy aparat pracuje osobno i nie jest uzależniony od zewnętrznego źródła ciepła. Wpływa to korzystnie na sprawność systemu oraz zapewnia bezpieczeństwo eksploatacyjne. Jest to znaczna przewaga nad systemami grzewczymi zasilanymi jednym źródłem ciepła. W przypadku nagrzewnic gazowych awaria którejkolwiek jednostki nie wpływa na pracę pozostałych, co pozwala podtrzymać temperaturę np.
w czasie prowadzenia prac naprawczych.

 

Konstrukcja nagrzewnic gazowych Robur Next-R

Konstrukcja tych nagrzewnic oparta jest na kilku ważnych elementach, które z jednej strony pozwalają uzyskać wysoką wydajność i skuteczność ogrzewania, z drugiej zaś ograniczają wpływ urządzeń na środowisko naturalne. 

Zastosowany wymiennik ciepła jest odlewem wykonanym z aluminium, dzięki czemu ma znacznie większą przewodność cieplną niż materiały powszechnie stosowane w tego typu urządzeniach. Dwustronne ożebrowanie zwiększa powierzchnię wymiany ciepła. 

Palnik typu PREMIX pozwala na uzyskanie optymalnej mieszaniny powietrze-gaz, co redukuje emisję cząsteczek NOx. Zastosowanie wentylatora o wysokim sprężu dyspozycyjnym zapewnia pokonanie oporów przepływu spalin i powietrza w instalacji kominowej. Palnik wykonany jest ze stali nierdzewnej, a jego krawędzie łączone są przez zaciskanie, co wyklucza zmiany w strukturze materiału i zapewnia wysoką sprawność urządzeń do 94,5%. 

Poziome kierownice powietrza umożliwiają  zmianę (w poziomie) kąta wylotu powietrza nawiewanego, przez co zwiększają skuteczność działania „efektu podłogowego”.

Zamknięta komora spalania, wykonana ze stali nierdzewnej, uniemożliwia przedostawanie się produktów spalania do wnętrza pomieszczenia.

 

Nagrzewnice współpracujące z kanałowym systemem rozprowadzania powietrza

Stosowanie systemu kanałowego sprawdza się głównie tam, gdzie istnieje potrzeba doprowadzania powietrza (świeżego i recyrkulacyjnego) do miejsc, w których zamontowanie aparatu jest niemożliwe, np. ze względu na panujące w pomieszczeniu środowisko: dużą wilgotność, środowisko agresywne, duże zapylenie itp.

Urządzenia Robur Next-R serii C wyposażone są w wentylatory promieniowe o wysokim sprężu i wydatku, co pozwala pokonać opory instalacji. 

 

Wentylacja

Oprócz systemu grzewczego bardzo często wymaga się, aby do pomieszczenia dostarczane było świeże powietrze. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zastosowanie aparatów grzewczych wraz z akcesorium w postaci komory mieszania. Element ten zaprojektowany do współpracy z nagrzewnicami powietrza tworzy urządzenie grzewczo-wentylacyjne. Jest to najprostszy sposób stworzenia wentylacji mechanicznej, przy możliwie niskim zużyciu energii, bez potrzeby instalowania dodatkowych systemów.

 

Sterowanie

Każdy system grzewczy działa podobnie. Jednak stosując odpowiedni układ automatyki, który będzie sterował pracą urządzeń, można uzyskać znaczną poprawę komfortu cieplnego, a także zmniejszyć koszty eksploatacji. 

Najczęściej do sterowania pracą urządzeń nadmuchowych stosuje się zwykły termostat pomieszczeniowy. Natomiast zaawansowane systemy sterowania oparte są o integrację urządzeń oraz ich kompleksowe działanie. Dzięki sterownikowi T-box możliwe jest sterowanie nawet 31 urządzeniami za pomocą jednego sterownika. 

System taki optymalizuje pracę układu w zależności od warunków na obiekcie. Dostosowuje wydajność wentylatora, umożliwia pracę wybranych urządzeń na podstawie odczytu temperatury zadanej i mierzonej, a nawet umożliwia współpracę nagrzewnic z innymi urządzeniami układu ogrzewania. Takie połączenie wiąże się ze znacznym obniżeniem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

 

Podsumowanie

Szeroki typoszereg urządzeń Robur Next – R w połączeniu z zaawansowanymi możliwościami regulacji sprawia, że ogrzewanie nadmuchowe doskonale sprawdza się w obiektach średnio- i wielkokubaturowych rożnego przeznaczenia.

Flowair dodatkowo oferuje różnego rodzaju usługi wsparcia posprzedażowego, jak kompleksowe uruchomienie urządzeń gazowych czy całego systemu Flowair oraz coroczne przeglądy. Oferuje również kompleksową usługę regeneracji urządzeń po okresie ich wieloletniej eksploatacji: od ich czyszczenia i wymiany zużytych komponentów po testy szczelności komory spalania.
To dla inwestora gwarancja dodatkowego wydłużenia żywotności nagrzewnic gazowych Robur.