Produkty

Wilo-Star-Z NOVA A

Dodano 02.07.2015

Wilo-Star-Z NOVA A to bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna, zapewniająca wyjątkowo niski pobór energii elektrycznej dzięki najnowszej technologii silników synchronicznych ECM odpornych na prąd przy zablokowaniu. Wyposażona jest w armaturę odcinającą i zwrotną, gwarantującą komfort i najwyższą jakość pracy w instalacjach wody pitnej.

Wilo-Star-Z NOVA A zapewnia:

Zawór zwrotny i kulowy zawór odcinający w standardzie

Wilo-Star-Z NOVA A gwarantuje niezawodność pracy oraz długotrwałą eksploatację również w instalacjach o wysokich współczynnikach twardości wody dzięki fabrycznie wbudowanemu zaworowi zwrotnemu, charakteryzującemu się niezwykle małymi oporami hydraulicznymi.

Dodatkowo dla komfortu i przyspieszenia prac montażowych pompa posiada wbudowany po stronie ssawnej fabryczny zawór odcinający, pozwalający na szybki oraz prosty montaż i demontaż pompy w instalacji pod ciśnieniem. Pozwala to na pełne wykorzystanie wysoce energooszczędnego silnika synchronicznego oraz długoletnią eksploatację urządzenia. 

Niskie zużycie energii elektrycznej

Wilo-Star-Z NOVA A to standard sprawnej i ekonomicznej cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w domach jedno- i wielorodzinnych. Niskie zużycie energii elektrycznej od 2-4,5 W stało się możliwe dzięki nowej technologii z silnikiem synchronicznym. Zakładając nocne wyłączanie pompy na 6 godzin i przeciętny pobór wody w ciągu dnia, roczne koszty zużycia energii elektrycznej będą na poziomie 7 zł! Na oszczędność zużycia energii wpływają także małe straty ciepła, które są możliwe do osiągnięcia dzięki izolacji cieplnej korpusu, będącej w standardowym wyposażeniu pompy. 

Najwyższy standard higieny oraz niezawodną pracę

 Pompa zapewnia najwyższy standard higieny oraz niezawodną ochronę przeciw korozji, dzięki wirnikowi pompy ze stali nierdzewnej. Użycie najwyższej jakości materiałów daje efekt w postaci wydłużenia się okresu użytkowania pompy. Wszystkie podzespoły z tworzyw sztucznych, mające styczność z przetłaczanym medium, odpowiadają zaleceniom KTW, dotyczących ich stosowania w instalacjach wody użytkowej.

Szerszy zakres zastosowania

Pompa Wilo-Star-Z NOVA A jest dostosowana do pracy w trudnych warunkach, czyli tam, gdzie woda ma wysoką zawartość związków wapnia – do 20°dH, czyli potocznie mówiąc, jest bardzo „twarda”.   

Cichą pracę 

Dzięki zastosowaniu podwójnego łożyska pompa Wilo-Star-Z NOVA jest wyjątkowo cicha.

Prosty i szybki montaż

Dzięki małym rozmiarom pompa Wilo-Star-Z NOVA pasuje do każdej sytuacji montażowej. Stosuje się tu „sprytne” podłączenie zasilania za pomocą wtyczki Wilo-Konektor. Kabel podłącza się najpierw do zacisków połączenia wtykowego, a następnie wtyka się do odpowiedniego podłączenia na pompie – prosto i szybko.

Łatwy serwis silnika

Silnik jest kompatybilny ze wszystkimi standardowo używanymi korpusami pomp do c.w.u.

Bartosz Tywonek

www.wilo.pl