Produkty

Zawory kulowe do gazu concept by Giacomini

Dodano 18.10.2019

W asortymencie marki concept pojawi się oferta nowej serii zaworów do gazu zgodnych z normą EN 331:2015, dostarczanych przez znanego producenta armatury i systemów instalacyjnych, firmę Giacomini.

 

Zawory kulowe concept by Giacomini zostały zaprojektowane jako niezawodne, trwałe i poręczne. Zapobiegają wyciekom gazu nawet w bardzo krytycznych warunkach oraz pozwalają na pracę pod bardzo dużym ciśnieniem i temperaturą. Tylko tak zaprojektowane i wykonane zawory mogą przejść ekstremalne testy wymagane przez normę EN 331:2015. 

Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów możliwa jest praca w pełnym zakresie wytrzymałości na mediach gazowych 1, 2 i 3 grupy takich jak: gaz ziemny, propan, butan, argon, azot, gazy techniczne oraz węglowodory ciekłe.

Najnowsze serie zaworów do gazu R730GA, R731GA, R734LGA, R734GA spełniają rygorystyczne wymogi stawiane przez nową normę EN 331:2015 (w Polsce przyjętą i znaną jako EN 331:2016). Zgodność zaworów Giacomini z tą normą potwierdzają certyfikaty wydane przez niezależne zewnętrzne renomowane laboratoria Europejskie DVGW CERT GmbH przeprowadzające regularne kontrole i badania pobranych próbek podczas każdego etapu produkcji zaworów. 

Przedmiotowa norma określa wymagania techniczne zaworów kulowych związane
z konstrukcją, osiągami i bezpieczeństwem oraz definiuje parametry pracy przy niskim lub bardzo niskim ciśnieniu typowym dla instalacji gazowych. Norma określa również metody testowania i wymogi dotyczące oznakowania zaworu. Odnosi się to do zaworów gazowych dla systemów domowych jak i komercyjnych, które są instalowane wewnątrz i na zewnątrz budynku – zasilane gazem pierwszej, drugiej i trzeciej grupy (zgodnie z normą EN 437).

 

Budowa zaworu

Korpus i kula zaworów wykonane są z mosiądzu CW617N niklowanego na zewnętrznej stronie zaworu, natomiast pełnoprzepływowa kula poddawana jest dodatkowo chromowaniu.

W zaworach kulowych concept by Giacomini zastosowano pewne i sprawdzone rozwiązanie uszczelnienia trzpienia  montowanego od wewnątrz zaworu, składającego się z podwójnych polimerowych o-ringów HNBR (Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber – Uwodorowany kauczuk butadienowo-akrylowy), posiadające najlepsze właściwości mechaniczne i wytrzymałościowe, stabilność termiczną oraz odporność na ścieranie. Nakrętka trzpienia zaworu zakończona jest plombą z hologramem gwarantującą niezawodność produktu i zgodność z normą. 

 

Zawory kulowe do gazu concept by Giacomini ugruntowują typowy charakter produktów Giacomini, które od lat 50. gwarantują wysoką jakość i ciągłe doskonalenie używanych materiałów i procesów produkcyjnych. Firma Giacomini zawsze poświęca szczególną uwagę wymogom prawnym na każdym etapie produkcji, od planowania do końcowych testów.

 

Zawory kulowe Giacomini są jednymi z najbezpieczniejszych i najtrwalszych według większości certyfikatów na świecie. Szeroki zakres średnic oraz typów pozwala na wykorzystanie ich we wszystkich rodzajach instalacji.