Produkty

Zintegrowany System Opomiarowania i Rozliczeń Mediów

Dodano 05.12.2013

Zintegrowany system firmy BMETERS to rozbudowany i elastyczny zbiór urządzeń uzupełniony o intuicyjne oprogramowanie komputerowe, służące do odczytu i archiwizacji danych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów ogrzewania.

Wszystkie elementy systemu BMETERS współpracują ze sobą, umożliwiając odczyt wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników kosztów ogrzewania w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego. Dzięki zdalnemu odczytowi wskazań, uzyskujemy zapis zużycia mediów ze wszystkich urządzeń, bez obecności lokatora w mieszkaniu. Otrzymujemy archiwizacje wskazań bezpośrednio na komputerze i dysponujemy komunikatami o próbach manipulacji przy urządzeniach pomiarowych bezpośrednio przy odczycie. System rozwiązuje także problem zamkniętych mieszkań lub domów oraz daje możliwość rozliczania zużycia ciepła i wody, na podstawie danych uzyskanych podczas odczytu urządzeń BMETERS. Dzięki temu zyskujemy krótszy czas odczytu przy jednoczesnej mniejszej ilości błędów, szczególnie w trudno dostępnych miejscach.

Zintegrowany System Zdalnego Odczytu HYDROLINK

W skład podstawowej architektury Zintegrowanego Systemu Opomiarowania i Rozliczenia Mediów wchodzą: urządzenia pomiarowe, moduł radiowy, odbiornik, komputer przenośny oraz odpowiednie oprogramowanie BMETERS. System daje również możliwość odczytu danych z urządzeń pomiarowych bezpośrednio za pomocą przenośnego odbiornika USB lub poprzez sieć komputerową albo sieć telefonii komórkowej.

Koncentratory danych – rozszerzenie systemu radiowego

Radiowy system zdalnego odczytu HYDROLINK, może być rozbudowany o koncentratory danych, które skutecznie zwiększają zasięg jego działania. Ich zadaniem jest odebranie komunikatów przesyłanych przez wybrane urządzenia, zmagazynowanie ich oraz retransmisja w dogodnym i wcześniej zaprogramowanym terminie. System z wykorzystaniem mikro-koncentratorów daje możliwość odczytu wskazań bezpośrednio za pomocą przenośnego odbiornika USB, a uzupełniając go o koncentratory Ethernet lub GPRS, także poprzez Internet. W tym wypadku dane trafiają na serwer, z którego po zalogowaniu możliwe jest ich pobranie i wykorzystanie do rozliczenia kosztów zużycia wody i ciepła.

Opis funkcji Mikro-koncentratora:

• Retransmisja pakietu danych zgodnie z modułem radiowym wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielnikiem z transmisją radiową

• Magazynowanie wybranych komunikatów (max. 300 sztuk)

• Programowalny interwał czasowy transmisji danych

• Możliwość retransmisji 300 komunikatów

Opis funkcji Koncentratora Ethernet:

• Pracuje ze stałym adresem IP lub DHCP

• Protokół wymiany danych – UDP, TCP

• Konfiguracja poprzez złącze optyczne

• Magazynowanie i retransmisja 500 komunikatów

Opis funkcji Koncentratora GPRS:

• Pracuje ze stałym adresem IP

• Przesyła dane w formie e-mail lub SMS

• Konfiguracja poprzez RS232

• Magazynowanie i retransmisja 300 komunikatów

 

Andrzej Zych

www.bmeters.pl