Produkty

Zmiany organizacyjne

Dodano 10.08.2011

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w związku z przejęciem przez pana Sławomira Jabłońskiego obowiązków przedstawiciela handlowego w województwie zachodniopomorskim, od 25 lipca 2011 bezpośredni nadzór nad regionem południowo-zachodnim sprawuje Pan Tomasz Michalski dyrektor regionu. Co za tym idzie przestaje obowiązywać treść komunikatu nr...

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w związku z przejęciem przez pana Sławomira Jabłońskiego obowiązków przedstawiciela handlowego w województwie zachodniopomorskim, od 25 lipca 2011 bezpośredni nadzór nad regionem południowo-zachodnim sprawuje Pan Tomasz Michalski dyrektor regionu. Co za tym idzie przestaje obowiązywać treść komunikatu nr 4 z 14 marca 2011.

Serdecznie pozdrawiam

Kazimierz Gołecki

Prezes Zarządu

Read more http://localhost/ezp-dietrich/index.php/Aktualnosci/Komunikaty-handlowe/Komunikat-handlowy-nr-172