Produkty

Od 2020.01.02 - zmiana cennika Wilo

Dodano 04.12.2019

Informujemy, że z dniem 02.01.2020 r. ulegnie zmianie cennik cen produktów WILO SE.

Wraz z nowym cennikiem zostanie obniżona cena na dwa typoszeregi pomp obiegowych: uniwersalne Wilo-Yonos MAXO oraz na pompy premium
Wilo-Stratos MAXO.