Produkty

Od 2020.03.16 - zmiana cennika Unipak (Gebo)

Dodano 11.02.2020

Informujemy, że z dniem 16.03.2020 r. zacznie obowiązywać nowy cennik produktów firmy Unipak. Podwyżka dotyczy całego asortymentu produktów pod marką Gebo i wynosi 3%. Zmiany te są podyktowane wzrostem cen surowców na rynkach światowych.