Od 2021-03-22 - zmiana cennika Efar - aktualizacja

Informujemy o decyzji dostawcy i anulowaniu zmiany cennika planowanej na 22 marca 2021r.


Zmiana zostanie wprowadzona w późniejszym terminie.