Od 2021.03.10 - zmiana cennika Galmet (ogrzewacze) - aktualizacja

W nawiązaniu do informacji o zmianie cen  Od 2021.02.01 - zmiana cennika GALMET informujemy,  że firma Galmet omyłkowo przekazała plik z niewłaściwą ceną 2 ogrzewaczy wody:

 

26-127500 - wymiennik c.w.u. do kotłów gazowych - SGW(S) Rondo Premium 120 kl. A

26-147500 - wymiennik c.w.u. do kotłów gazowych - SGW(S) Rondo Premium 140 kl. A

 

Rzeczywista cena powyższych produktów jest wyższa od wcześniej zapowiadanej, zatem przesłane dzisiaj ceny tych ogrzewaczy zaczną obowiązywać 10.03.2021.