Produkty

Od 2021.04.01 - zmiana cennika Kermi

Informujemy, że od dnia 01 kwietnia 2021. będzie obowiązywał nowy cennik grzejników marki Kermi.


Podwyżka będzie liniowa, a ceny zaokrąglone do pełnych złotych.

Zmiana cen ma na celu zrównoważenie systematycznego wzrostu kosztów produkcji, napędzanych szczególnie poprzez wzrost cen surowców i energii.