Od 2021.11.15 - zmiana cennika Comap

Informujemy, że z dniem 15.11.2021 r. ulegnie zmianie cennik katalogowy firmy Comap. Wzrost cen na poziomie 14% obejmie typoszereg MultiSkin2.

Chcesz uzyskać więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z ogólnopolską siecią naszych hurtowni, adresy dostępne są pod linkiem: https://ik.pl/hurtownie.