Produkty

Jakie są normy zanieczyszczeń powietrza?

Postęp technologiczny niestety nie zawsze idzie w parze z rozwojem ekologicznym. W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z wieloma zaniedbaniami w kwestii ochrony środowiska. Powietrze, którym oddychamy, jest również poważnie skażone. Wpływ na to ma wiele czynników. Głównym zaś, jeśli nie jedynym, jest działalność człowieka, która wiąże się zarówno z rozwojem przemysłowym, jak i osobistym postępowaniem oraz wyborami każdego z nas na co dzień.

Z artykułu dowiesz się:


 1. co nazywamy zanieczyszczeniem powietrza
 2. jakie są źródła zanieczyszczeń powietrza
 3. jakie są normy zanieczyszczeń powietrza
 4. jakie są skutki zanieczyszczeń powietrza
 5. jak zapobiegać zanieczyszczeniom atmosfery

Co nazywamy zanieczyszczeniem powietrza?

Rozważając kwestie zanieczyszczenia powietrza, warto zwrócić uwagę na to, co przyczynia się do jego powstawania. Otóż z zanieczyszczeniem atmosfery mamy do czynienia wówczas, gdy w powietrzu są obecne gazy, ciecze i ciała stałe, które nie są jego naturalnymi składnikami lub występują w ilości przekraczającej jej stały skład. Z uwagi na szczególny charakter tego rodzaju skażeń, są one bardzo trudne do usunięcia i niebezpieczne, gdyż nie da się w jednoznaczny sposób wytyczyć ich granic, a przez to i szybko ograniczyć. Duża mobilność z kolei ułatwia im rozprzestrzenianie się. Dlatego należy w skuteczny sposob się przed nimi chronić – np. instalujac w swoim domu rekuperację.

Jakie są źródła zanieczyszczeń powietrza?

We współczesnych czasach stale rośnie poziom zapotrzebowanie na energię. To sprawia, iż  coraz więcej zanieczyszczeń trafia do atmosfery. Są to głównie gazy i pyły. Najważniejsze z nich to: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły węglowe, tlenek i dwutlenek węgla, ozon troposferyczny, ołów oraz pyły. Powstają one głównie na skutek industrializacji, wzrostu liczby ludności, działań przemysłu energetycznego i transportu. Przemysł paliwowo-energetyczny emituje co roku ogromną ilość popiołów lotnych oraz zanieczyszczeń gazowych, z których około 75% stanowi dwutlenek węgla. Z kolei w wyniku działalności przemysłu metalurgicznego do atmosfery dostaje się około 80% tlenku węgla (czadu). Gospodarstwa domowe przyczyniają się do tego bezpośrednio poprzez ogrzewanie domostw paliwem stałym, spalanie złej jakości paliwa, palenie śmieci (zwłaszcza w okresie grzewczym), używanie aut i innych środków transportu o parametrach niespełniających norm emisji spalin. Jak widać, w tej materii jest jeszcze wiele do zrobienia.

Jakie są normy zanieczyszczeń powietrza?

Niestety Polska w różnego rodzaju rankingach związanych z zanieczyszczeniem powietrza zajmuje niechlubne wysokie miejsca, jeśli chodzi o emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Szczególnie zakażony region to województwo śląskie, gdzie mamy do czynienia z koncentracją przemysłu energetycznego na tym terenie. Z powodu globalnych zagrożeń dla zdrowia, a niekiedy nawet życia ludzi Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadziła nowe, surowsze wytyczne dotyczące dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń.

Według nowych zaleceń aktualne maksymalne stężenia zanieczyszczeń powietrza wynoszą:

 • PM2,5 – maksymalne stężenie w skali roku nie powinno przekraczać 5 mikrogramów na metr sześcienny (wcześniej było to 10 mikrogramów), a stężenie dobowe nie może przekroczyć 15 mikrogramów na metr sześcienny (było 25 mikrogramów);
 • PM10 – maksymalne stężenie w skali roku nie powinno przekraczać 15 mikrogramów na metr sześcienny (wcześniej było 20 mikrogramów), stężenie dobowe nie powinno przekroczyć 45 mikrogramów na metr sześcienny (było 50 mikrogramów);
 • Tlenek azotu – maksymalne stężenie w skali roku nie powinno przekraczać 10 mikrogramów na metr sześcienny (wcześniej było 40 mikrogramów), maksymalne stężenie dobowe nie powinno przekraczać 25 mikrogramów na metr sześcienny (było 50 mikrogramów);
 • Tlenek siarki – maksymalne stężenie dobowe nie powinno przekraczać 40 mikrogramów na metr sześcienny (było 125 mikrogramów);
 • Tlenek węgla (czad) – maksymalne stężenie dobowe nie powinno przekraczać 4 mikrogramów na metr sześcienny (było 7 mikrogramów).

Jakie są skutki zanieczyszczeń powietrza?

Najgroźniejszymi skutkami zanieczyszczeń są: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, smog, kwaśne deszcze. Są to zjawiska o znaczeniu globalnym, które mają bardzo poważne konsekwencje, takie jak:

 • topnienie lodowców;
 • podnoszenie się poziomu mórz;
 • wymieranie gatunków;
 • wzrost ilości ekstremalnych zjawisk pogodowych;
 • niszczenie lasów oraz zakwaszenie gleby i wód;
 • negatywny wpływ na samopoczucie i zdrowie człowieka i wiele innych.

Jak zapobiegać zanieczyszczeniom atmosfery?

Człowiek może na różne sposoby zapobiegać negatywnym skutkom zanieczyszczeń środowiska. Jego działania (lub ich zaniechanie) mają często bezpośredni wpływ na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Warto tu wspomnieć zwłaszcza o następujących sposobach ochrony powietrza:

 • wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii – współczesne technologie mogą w znacznym stopniu pomóc nam ograniczyć nadużywanie środowiska. Systemy fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła, rekuperacja – wszystko to pozwala na oszczędzenie energii i wykorzystanie tej, którą daje nam natura;
 • dobre parametry izolacyjne naszego domu pozwolą na zaoszczędzenie energii i osiągnięcie pożądanej we wnętrzach temperatury;
 • zamiana auta na ekologiczny środek transportu, jakim jest rower lub poruszanie się transportem zbiorowym;
 • ograniczenie zużycia nieekologicznych opakowań lub chociażby ich wielokrotne stosowanie;
 • dbanie o przyrodę wokół nas i tereny zielone;
 • edukacja ekologiczna.

Jest jeszcze wiele innych sposobów, które pozwalają nam zrobić ten jeden krok naprzód, aby wykazać troskę o naszą atmosferę. To właśnie dzięki nim możemy przyczyniać się do lepszego jutra. Warto więc chociażby zainwestować w urzadzenia, ktore pozwola nam oddychac czystym powietrzem w naszym domu – np. rekuperacja.

 

 

Jak wymienić filtry w rekuperatorze?

Dlaczego warto mieć rekuperator?

 

Zainteresowany rekuperatorami od najlepszych polskich producentów? Kliknij i zobacz ich bogatą ofertę na ik.pl:

Oferta rekuperatorow na ik.pl

 

Autor: Małgorzata Buchkovska