Produkty

REPowerEU - jakie są założenia planu?

Dodano 17.06.2022

REPowerEU to wspólne działania państw członkowskich Unii Europejskiej, które mają na celu wprowadzenie bezpiecznej i zrównoważonej energii w przystępnej cenie. Wspomniany plan jest o tyle istotny, ponieważ w ostatnich miesiącach Europa borykała się z niestabilnymi i wysokimi cenami energii. Sytuacja jest o tyle trudna, że nie do końca wiadomo, czy bezpieczeństwo dostaw paliwa będzie zachowane. Dzieje się tak za sprawą ataku militarnego, jakiego dokonała Rosja na Ukrainę. Dlatego też szybkie wprowadzenie postanowień planu REPowerEU ma sprawić, że każde państwo członkowskie będzie w stanie zapewnić przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym bezpieczną i czystą energię. Jakie są założenia wspomnianego planu i co warto o nim wiedzieć? Odpowiadamy poniżej. 

 

Z artykułu dowiesz się: 

 1. Jakie pilne działania zakłada plan REPoweEU? 
 2. Co państwa członkowskie powinny zrobić w związku z koniecznością uzupełnienia magazynów gazem na kolejną zimę? 
 3. Czy REPowerEU zniesie zależność państw członkowskich od rosyjskiego gazu? 

 

Niestabilne i przede wszystkim wysokie ceny energii dają się we znaki nie tylko przedsiębiorstwom, ale także odbiorcom indywidualnym. Aby nad tym zapanować, Komisja Europejska stworzyła plan REPowerEU, który wcielony w życie pozwoli zapanować nad paliwowym szaleństwem. 

Zapewnienie gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czystej i bezpiecznej energii w przystępnych cenach wymaga od państwa racjonalnych i zdecydowanych kroków. Mowa tutaj nie tylko o natychmiastowym ograniczeniu cen, ale także zmagazynowaniu odpowiedniej ilości gazu na kolejną zimę. 

Warto mieć na uwadze, że obecna sytuacja przemawia za tym, aby jak najszybciej przejść na czystą energię w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Podejmując zdecydowane kroki można mówić o zakończeniu nadmiernej i niebezpiecznej zależności od paliw kopalnych Rosji na długo przed 2030 rokiem. 

wiatraki produkujące prąd 

Jakie pilne działania zakłada plan REPoweEU? 

Każde państwo członkowskie w ramach REPowerEU powinno podjąć skuteczne działania w zakresie cen paliw kopalnych. Dotyczą one: 

 • kontrolowania detalicznych cen energii — mowa tutaj o potwierdzeniu możliwości regulowania cen, dzięki czemu chroniona będzie nie tylko gospodarka, ale przede wszystkim konsumenci; 
 • ustanowienia wytycznych, które mają na celu stworzenie rozwiązań w sprawie tymczasowych środków podatkowych, które dotyczą nieoczekiwanych zysków, a także wykorzystania dochodów z handlu uprawnieniami do emisji. Wprowadzone rozwiązania pozwolą ulżyć gospodarstwom domowym; 
 • środków pomocy państwa — mowa tutaj przede wszystkim o konsultacjach z państwami członkowskimi w sprawie potencjalnych i tymczasowych ram, w jakich przyznawana będzie pomoc przedsiębiorstwom, które ponoszą wysokie koszty użytkowania energii; 
 • działań rynkowych, które pozwolą ocenić warianty poprawy struktury rynku energii elektrycznej. 

farma fotowoltaiczna 

Co państwa członkowskie powinny zrobić w związku z koniecznością uzupełnienia magazynów gazem na kolejną zimę? 

Aby magazyny gazu państw członkowskich były odpowiednio zaopatrzone w gaz na kolejną zimę, powinny one podjąć określone kroki. Należą do nich: 

 • wniosek ustawodawczy w sprawie minimum magazynowania gazu, który rządy państw musiały przedstawić do kwietnia. Dzięki temu Europa może lepiej kontrolować woje dostawy. Istotne w tym wypadku jest także wypełnienie magazynów do 1 października gazem w 90% oraz uznanie tego zadania za infrastrukturę krytyczną, co pozwala Europie zachęcać rządy państw członkowskich do wypełnienia tego zadania; 
 • wspieranie państw członkowskich w skoordynowaniu operacji uzupełniania gazu w magazynach. Przykładem na to może być wspólne udzielanie zamówień, przyjmowanie zamówień oraz dopasowywanie dostaw do poszczególnych państw; 
 • kontynuowanie specjalnego dochodzenia, które dotyczy zachowań operatorów, w szczególności Gazpromu. 

wiatrak i panele fotowoltaiczne 

Czy REPowerEU zniesie zależność państw członkowskich od rosyjskiego gazu? 

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy plan REPowerEU pozwoli na niezależność państw członkowskich, jeśli chodzi o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. Wymienione poniżej działania powinny do tego doprowadzić: 

 • montowanie większej ilości paneli słonecznych, pomp ciepła oraz oszczędzanie na energii — dzięki tym rozwiązaniem zmniejszy się nasza zależność od paliw kopalnych i jednocześnie zwiększy efektywność energetyczna domów i innych budynków; 
 • przyspieszenie wykorzystania dostępnych i praktycznie darmowych odnawialnych źródeł energii — dzięki czemu możliwe będzie skrócenie czasu realizacji projektów z tej dziedziny i jednoczesne usprawnienie infrastruktury sieciowej; 
 • podwojenie ambicji UE w odniesieniu do biometanu — mowa tutaj o sytuacji, która ma doprowadzić do tego, aby do 2030 roku produkować aż 35 mld m3 rocznie tego paliwa (ma ono pochodzić w szczególności z odpadów oraz pozostałości rolniczych); 
 • dywersyfikacja dostaw gazu oraz współpraca z partnerami międzynarodowymi, która ma doprowadzić do odejścia od rosyjskiego gazu. Tutaj mowa jest także w inwestowanie w odpowiednią do tego celu infrastrukturę; 
 • dekarbonizacja przemysłu, którą ma spowodować przyspieszenie elektryfikacji i przejścia na wodór odnawialny, a także znaczne zwiększenie niskoemisyjnych zdolności produkcyjnych; 
 • akcelerator wodoru — dzięki któremu możliwe będzie stworzenie infrastruktury oraz instalacji magazynowych i portów pozwalających zastąpić popyt na rosyjski gaz. Mowa tutaj o 10 mln ton importowanego wodoru odnawialnego, który ma pochodzić z różnych źródeł oraz o 5 mln wodoru odnawialnego pochodzącego z naszego kraju. 

Podsumowanie 

Plan REPowerEU jest bardzo ambitny, jednak jego realizacja sprawi, że każdy odczuje ulgę. Dzięki wymienionym wyżej działaniom uda się zapanować nad rosnącymi cenami paliw kopalnych, a także szybciej wprowadzić rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii. 

duży dom wyposażony w panele fotowoltaiczne widoczny z lotu ptaka 

Przeczytaj także: 

 

Autor: Aneta Wojtczak 

 

Sprawdź bogatą ofertę produktową na ik.pl! 

 

 

Instal-Konsorcjum — Twój sprawdzony Partner!