Produkty

Pompy ciepła Saunier Duval

Dodano 18.08.2020

Pompy ciepła GeniaAir Split - niezawodność, trwałość, oszczędność

Rosnące koszty energii oraz polityka klimatyczna UE powodują, że urządzenia zrównoważonego ogrzewania stają się znacznie bardziej popularne niż urządzenia tradycyjne. System grzewczy z pompą ciepła GeniaAir Split opracowany przez Saunier Duval charakteryzuje się wysoką jakością opartą na sprawdzonych procesach projektowych i wykonawczych. Pompa ciepła jest produkowana we Francji, włącznie z obiegiem czynnika ziębniczego. 100% produktów badane jest na linii produkcyjnej.

GeniaAir Split jest pompą ciepła o konstrukcji „refrigerant-split”, tj. z dzielonym obiegiem chłodniczym, w której większość elementów obiegu czynnika chłodniczego znajduje się w jednostce zewnętrznej. Tylko wymiennik ciepła skraplacza jest umieszczony w oddzielnej jednostce wewnętrznej w obrębie budynku. Oba główne moduły są połączone ze sobą rurami z czynnikiem chłodniczym. Za dostarczanie ciepła do budynku przede wszystkim odpowiada pompa ciepła. Elektryczne grzałki pomocnicze w jednostkach wewnętrznych wspierają pompy ciepła w zależności od układu i konfiguracji systemu. W ciepłe dni pompa ciepła może służyć do chłodzenia budynku. Również ciepła woda użytkowa może być przygotowywana przez pompę ciepła.

Komfort użytkowania:

 • Niskie koszty zakupu
 • Niskie zużycie energii i koszty użytkowania
 • Łatwość użytkowania
 • Cicha praca 32dB(A) w odległości 5m
 • Ponad 200 litrów gorącej wody dziennie
 • COP do 5,0 (A7/ W35) A++ dla c.o., A dla c.w.u.

MiPro  – pogodowy regulator systemowy

Pogodowy regulator systemowy dla jednego obiegu grzewczego bez zmieszania, wyposażony w sensor temperatury zewnętrznej, wbudowany czujnik temperatury wewnętrznej, adaptacyjną krzywą grzewczą, programator tygodniowy, programy czasowe dla c.o., c.w.u. i cyrkulacji. Możliwość rozbudowy o dodatkowe strefy grzewcze po zastosowaniu jednego z modułów rozszerzających:

 • RED-3 (moduł mieszaczowo-solarny dla maks. 2 obiegów z mieszaczem),
 • RED-5 (moduł mieszaczowo-solarny dla maks. 3 mieszaczy)


GeniaAir Mono - przełomowa technologia pompy ciepła – wysoka sprawność i ochrona klimatu

Wyznaczanie nowych standardów na rynku urządzeń grzewczych to w Saunier Duval wieloletnia tradycja. Firma Saunier Duval wykorzystała swoją wiedzę do ochrony klimatu i wprowadziła naturalny czynnik chłodniczy R290 w pompach ciepła.

Ma on niewątpliwe zalety w porównaniu z innymi czynnikami: około 75% mniejszą objętość w obiegu, niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) oraz umożliwia pracę z grzejnikami dzięki wysokiej temperaturze zasilania (75°C), co jest szczególnie korzystne w projektach modernizacji instalacji. Nowa pompa GeniaAir Mono to jedno z pierwszych urządzeń Saunier Duval z zastosowaniem R290. W przyszłości będzie ich więcej.


W pompach ciepła GeniaAir Split Saunier Duval używa czynnika chłodniczego R410a, natomiast nowa pompa ciepła typu Monoblok jest napełniona naturalnym czynnikiem chłodniczym R290. R290 to czynnik chłodniczy kategorii A3 (według DIN EN 378). R290 ma właściwości podobne do czynnika chłodniczego R600A kategorii A3 (izobutan), także szeroko stosowanego przez producentów artykułów gospodarstwa domowego i odpowiedzialne firmy logistyczne. Czynniki chłodnicze R290 i R600A są używane od lat w dostępnych w handlu lodówkach, osuszaczach, przenośnych klimatyzatorach i suszarkach bębnowych.

Wysoka temperatura zasilania

Pompy ciepła mają parametry podobne do instalacji na paliwa kopalne. Dzięki temperaturze zasilania sięgającej 75°C pompę GeniaAir Mono można eksploatować w instalacji z grzejnikami, np. w trybie monowalentnym (bez wspomagania grzałką elektryczną). Możliwość osiągnięcia temperatury wody grzewczej na poziomie 65°C przy temperaturze powietrza zewnętrznego -10°C zapewnia, iż  GeniaAir Mono ogrzeje każdy dom jednorodzinny, nawet w chłodnym klimacie.

Wyższa efektywność energetyczna

Współczynnik COP (A7/W35) sięgający 5,4 sprawia, że pompa GeniaAir Mono jest wyjątkowo efektywna energetycznie. Przy parametrach pracy A7W55 pompa ciepła GeniaAir mono spełnia wymagania dla urządzeń grzewczych klasy A+++. System pozwala uzyskać oszczędność energii przekraczającą 10% (zależy to oczywiście od różnych czynników, takich jak: lokalne ceny energii, poprzedni model, nastawienie instalacji, zużycie, miejsce montażu, temperatura na zewnątrz) w porównaniu z podobnymi pompami ciepła powietrze-woda. Pompę GeniaAir Mono można także łączyć z ogniwami fotowoltaicznymi i włączać do inteligentnych sieci elektroenergetycznych (SG ready).

Niska emisja hałasu

Niski poziom hałasu wynoszący zaledwie 28 dB(A) w trybie cichym w odległości 3 m pozwala bez problemów zainstalować urządzenie zgodnie z przepisami o emisji hałasu. Jest zatem idealne do montażu na gęsto zabudowanych osiedlach mieszkaniowych. Przekonaj się sam i posłuchaj naszej pompy ciepła poprzez aplikację SoundBox.

Wybór pojemności zasobnika

Pompę ciepła można podłączyć do wieży hydraulicznej GeniaSet Mono, wyposażonej w zasobnik ciepłej wody o pojemności 190 litrów. Dzięki wysokiej temperaturze zasilania możliwe jest uzyskanie wyższej ilości dostępnej ciepłej wody przy tej samej wielkości zasobnika (190l pozwala pobrać do 380 l ciepłej wody). W przypadku wyższego zapotrzebowania na ciepłą wodę można połączyć pompę GeniaAir Mono z naściennym modułem hydraulicznym HE 9-6 WB i zasobnikiem dedykowanym do pomp ciepła, o pojemności 300 litrów. W trakcie eksploatacji pompa ciepła zapewnia także ochronę przed bakteriami Legionella.

Zintegrowane chłodzenie aktywne

Chłodzenie aktywne to standardowa funkcja, która może być uruchomiona po odpowiednim skonfigurowaniu systemu. Maksymalna moc chłodzenia dla A35W7 oscyluje na poziomie 5,2 – 12 kW w zależności od mocy urządzenia przy zachowaniu współczynnika EER w zakresie 3,4 – 3,5.

Minimalna potrzebna powierzchnia

Niewielka jednostka zewnętrzna GeniaAir Mono może być połączona z wieżą hydrauliczną GeniaSet mono lub stacją hydrauliczną montowaną na ścianie. Wszystkie elementy systemu są bardzo kompaktowe. Wieża hydrauliczna jest wielkości lodówki i pozostawia cenną, wolną powierzchnię w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowana.

Instalacja w jeden dzień

Instalacja jednostki zewnętrznej GeniaAir Mono i jednostki wewnętrznej GeniaSet Mono jest szybka. Dzięki koncepcji instalacji dzielonej „split mounting” dwie osoby mogą zamontować jednostkę zewnętrzną i zdejmowaną wieżę hydrauliczną w wybranych miejscach niemal błyskawicznie. Montaż i uruchomienie systemu może następnie przeprowadzić jeden instalator. Instalacja pompy GeniaAir Mono nie wymaga uprawnień do prac z czynnikami chłodniczymi (certyfikat F-Gaz). Pompę GeniaAir Mono można montować na gruncie, ścianie lub dachu. Dla każdej opcji montażu dostępy jest odpowiedni osprzęt.

Co oznacza wprowadzenie R290?

R290 w pompach ciepła to szereg niewątpliwych korzyści:

 • poprawa współczynnika sprawności COP do 5,4 – zmniejsza koszty eksploatacji,
 • wyższa temperatura zasilania, sięgająca 75°C - idealna do modernizacji,
 • wyższy komfort dostępu do ciepłej wody i ochrona przed bakteriami Legionella nawet bez grzałki wspomagającej,
 • praca w niskich temperaturach powietrza zewnętrznego, nawet do -25°C
 • niski GWP wynoszący 3 – wyjątkowo ekologiczny i bezpieczny – nie jest objęty rozporządzeniem w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych,
 • stabilne koszty serwisu przez cały okres eksploatacji.

Pompa GeniaAir Mono – korzyści dla instalatora:

 • Szybka instalacja w jeden dzień bez uprawnień na czynniki chłodnicze,
 • Niska emisja hałasu: 28 dB(A) w odległości 3 m, dzięki systemowi Sound Safe,
 • Wysoka sprawność: COP (A7/W35) sięgająca 5,4,
 • Do 25% więcej ciepłej wody użytkowej po połączeniu z GeniaSet Mono w porównaniu z typowymi pompami ciepła typu split,
 • Elastyczność zastosowań: w nowo budowanych domach, projektach modernizacji, dzięki temperaturze zasilania sięgającej 75°C.
 • Możliwość pracy do temperatury powietrza zewnętrznego -25°C, idealna dla warunków klimatu chłodnego


Materiały do pobrania:

Saunier Duval folder-geniaair-split-202107-2145064.pdf
Saunier Duval - folder-geniaair-mono-202107-2145063.pdf
Saunier Duval - SD GeniaAir pompy ciepła cennik.pdf (ważny od 20.08.2021)

Saunier Duval - informacja na temat składowania pompy ciepła GeniaAir Mono
Saunier Duval - informacja odnośnie transportu pompy GeniaAir Mono